En lille vækstsejr for den danske fødevaresektor

”I forbindelse med finanslovsaftalen for 2014 fik Venstre sikret, at implementeringen af Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger skulle give erhvervsøkonomiske gevinster for den danske fødevaresektor. Det er den aftale, der nu betyder konkrete vækstforbedring for den danske fødevaresektor og dermed mulighed for at producere mere uden at det går udover vores fælles miljøindsats.” Det glæder Venstres folketingsmedlem Ellen Trane Nørby som selv var med til at forhandle finanslovsaftalen på plads.

I den nye vækstaftale for fødevareerhvervet som Venstre netop har indgået sammen med regeringen, DF, K og LA bliver de tåbelige randzoner halveret. Venstres sydjyske folketingsmedlem, Ellen Trane Nørby, kalder halveringen en lille, men vigtig sejr for det danske fødevareerhverv.

”Vi er i dag kommet et lille men vigtigt skridt i den rigtige retning. I Venstre ønsker vi randzonerne afskaffet. Randzonerne er et lovgivningsmæssigt makværk, og et forældet værktøj til at sikre balancen mellem natur, miljø og landbrug. Desværre havde regeringen ikke viljen til at fjerne randzonerne, men den halvering som Venstre nu har sikret er et skridt i den rigtige retning og selv om vi ikke er i mål, så er det langt bedre end ingenting.”, siger Ellen Trane Nørby.

Udover en halvering af randzonerne indeholder vækstaftalen for fødevareerhvervet også indrømmelser fra regeringen om ordentligt oprensning og grødeskæring af beplantningen i vandløbene, så vi sikrer ordentlig vandgennemstrømning i vandløbene og reducerer risikoen for oversvømmelser og deraf følgende økonomiske skader.

Udover halveringen af randzonerne har vi sikret et styrket fokus på kommunernes forpligtigelser til at grødeskære vandløbene. Det sikrer en bedre vandgennemstrømning og reducerer risikoen for, at vandløbene løber over sine bredder. Det er alt sammen med til at sikre, at landmændene får flest mulige og bedst mulige afgrøder på deres marker og at andre grundejere som eksempelvis sommerhusområder ikke oversvømmes pga. dårlig vandløbsvedligeholdelse. Den danske fødevaresektor eksporterer for over 148 milliarder kroner om året og beskæftiger over 140.000 mennesker. Ordentlige produktions- og konkurrencevilkår for danske landmænd er ikke kun vigtigt for fødevareerhvervet, men for hele den danske økonomi og jobskabelse”, slutter Ellen Trane Nørby MF (V).

Også andre vækstinitiativer og afbureaukratisering for såvel fiskerierhvervet og landbrugserhvervet som Venstre har ønsket indgår i vækstaftalen, men ambitionerne fra Venstre side gik også her længere end regeringens vilje til at handle og skabe reelle vækstmuligheder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *