Grænseoverskridende kriminalitetsbekæmpelse i EU er sund fornuft

I dag har Helle Thorning nedlagt Europaministeriet. I nytårstalen var der ikke et ord om Europa og EU. Den nu forhenværende udenrigsminister Holger K Nielsen udtalte den 10. januar uden nogen form for modsigelse fra hverken statsministeren, Vestager eller resten af regeringen, at Danmark ikke længere skulle have som mål at kunne deltage i Euroen. Regeringsgrundlagets ord om folkeafstemning om de to EU-forbehold på forsvars og retsområdet synes lige så forsvundet, som en stribe af regeringens andre løfter. De radikale som ellers kalder sig for EU-positive fejler fatalt, når det handler om at holde regeringen fast på, at et stærkt dansk engagement i EU gavner Danmark. Europapolitikken er forsvundet fra regeringen og det er ikke bare trist. Det er også et problem for Danmark.

I 2015 vil det europæiske politisamarbejde, Europol overgå fra mellemstatsligt til overstatsligt samarbejde. Det betyder, at det danske retsforbehold vil få langt større og negativ virkning for kriminalitetsbekæmpelsen i Danmark. Forbeholdet betyder, at Danmark ikke længere vil kunne samarbejde med andre EU-lande i Europol og Eurojust.

I 2012 samarbejdede dansk politi med det fælles europæiske politisamarbejde, Europol, 10.091 gange, og dansk politi igangsatte 327 sager i Europol om konkret og grænseoverskridende efterforskning. I 2011 blev 112 europæiske mænd, heraf 19 danske, anholdt i en europæisk aktion mod børneporno af særlig grov karakter. Et tæt og effektivt efterforskningssamarbejde mellem politimyndighederne i EU var afgørende for, at efterforske, anholde og dømme deltagerne i børnepornoringen.

Dansk udtrædelse af Europol og Eurojust vil med den tidligere justitsministers egne ord ”amputere” dansk politi og gøre ”Danmark til det svage led i Europa”. Alle alarmklokkerne burde ringe og lyse rødt på justitsministerens kontor, men man skulle tro, at justitsministeren havde iført sig både høreværn og bind for øjnene, for regeringen har stadig intet foretaget sig.

Tilbage i august måned opfordrede Venstre regeringen til at afholde en folkeafstemning om at ophæve forsvarsforbeholdet og retsforbeholdet, som vi kender det i dag. Når danskerne den 25. maj alligevel skal til stemmeurnerne for at stemme til Europaparlamentsvalget og om dansk deltagelse i det fælles europæiske patent, så kunne vi passende også stemme om forsvarsforbeholdet og retsforbeholdet.

Men når det handler om at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet ser regeringen passivt til. Dansk Folkeparti på den anden side ønsker slet ikke dansk deltagelse i det forstærkede Europol, og jeg fristes til at spørge; Tror Dansk Folkeparti virkelig selv på, at Danmark kan stoppe cyberkriminalitet og internationale børnepornonetværk med en grænsebom?

I Venstre vil vi en anden vej. Grænseoverskridende kriminalitet kræver grænseoverskridende løsninger – det er sund fornuft. Venstre vil med en afstemning om det nuværende retsforbehold sikre, at Danmark ikke udelukkes fra den fælles kriminalitetsbekæmpelse i EU. Vi vil tværtimod styrke Europol og den danske indsats mod grænseoverskridende kriminalitet i både Europol og Eurojust.

Et effektivt europæisk politi- og efterforskningssamarbejde er den bedste mulighed for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet som børneporno, menneskehandel, internetkriminalitet og narkohandel. Gennem et effektivt europæisk politisamarbejde kan vi også sikre, at de kriminelle, der er udvist af EU, bliver uden for EU, og at de kriminelle udlændinge, der er udvist til Spanien, Grækenland eller Letland – bliver resocialiseret og får en vej ud af kriminaliteten i Spanien, Grækenland eller Letland. Der er allerede i dag en aftale i EU som forpligter EU landene til at modtage egne kriminelle borgere. Desværre benytter regeringen sig slet af mulighederne for at sikre, at udviste kriminelle udlændinge bliver, hvor de hører til; i deres hjemland.

Grænseoverskridende kriminalitet kræver grænseoverskridende politisamarbejde – det er almindelig sund fornuft. Trygheden i danske hjem og trygheden for ofre for menneskehandel eller børneporno bliver ikke garanteret af, at regeringen lukker øjnene for problemerne, eller ved at Dansk folkeparti sætter en rød og hvid grænsebom op ved Kruså.

Venstre er klar til at afskaffe retsforbeholdet som vi kender det i dag, så Danmark kan deltage aktivt i Europol, Eurojust og den fælles kriminalitetsbekæmpelse – hvorfor ønsker de Radikale, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti at give kriminelle bedre vilkår for at begå grænseoverskridende kriminalitet?

Indlægget er bragt på b.dk/spidskandidaterne den 3. februar 2014

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *