De Radikale svigter EU-debatten

De Radikale er så forhippet på at få partiet tilbage i Europa-Parlamentet, at Margrethe Vestager i kampen for at skabe opmærksomhed til sin spidskandidat er styrtet af sted med en solomelding, der skaber tvivl om, hvor regeringen egentlig står i den aktuelle debat om velfærdsturisme.

Den radikale partileder afviste fredag i Berlingske, at velfærdsturisme er et problem. Europaminister Nick Hækkerup forklarede i samme historie om den grundlæggende udfordring med at sikre skattefinansieret velfærd og samtidig have åbne grænser. Dagen forinden gjorde udenrigsminister Holger K. Nielsen under et officielt besøg i Tyskland sig til talsmand for et budskab om, at der på sigt kan opstå problemer med at forsvare og bevare de nordiske velfærdssystemer.

Mens de Radikale altså gerne vil feje debatten om velfærdsturisme ind under gulvtæppet, har vi i Venstre insisteret på at debattere, hvordan vi håndterer det dilemma, at arbejdskraftens frie bevægelighed helt uomtvisteligt er et gode for Danmark, men at vi på den anden side risikerer at tiltrække EU-borgere af andre årsager end for at arbejde eller studere på grund af vores generøse danske velfærdssystem.

DEN FRIE BEVÆGELIGHED er forudsætningen for snarere end en trussel mod velfærdsstaten, men den kan have konsekvenser, der dels opleves som urimelige, dels på sigt kan blive en økonomisk byrde. Det er en udfordring, som vi skal finde løsninger på, så vi er på forkant med udviklingen. At regeringen også på dette område er dybt internt uenige står efterhånden lysende klart.

Holdningen til velfærdsturisme afhænger helt af, hvilken minister, man spørger.

Derfor er det på tide, at statsministeren engagerer sig aktivt i EU-debatten og forklarer, hvor regeringen står.

Desværre anses det i visse kredse for næsten kriminelt at forholde sig kritisk til aspekter eller konsekvenser af det europæiske samarbejde. Det er en skam, for hvis man insisterer på kun at føre en debat om, hvem der er mest positivt stemt for EU, så forsømmer vi debatten om, hvad vi vil med EU. I Venstre ønsker vi en Europa-debat, der handler om substans og politiske løsninger. En tilbageskuende sort-hvid-ja-nej debat som den, de Radikale stiller sig i spidsen for, bygger hverken på realisme eller sund fornuft, og det gavner ikke Danmark.

DER ER FORSKEL på et rødt og et blåt Europa. Derfor skal EU være en politisk og ideologisk kampplads, ligesom Folketinget er det. Hvor man ikke trækker »skeptikerkortet«, der bremser enhver videre debat, fordi man på vanlig radikal vis føler sig hævet over sin modstander ved at dele debatten i de rigtige og de forkerte holdninger. Venstre tager ansvar. Ansvar for løsninger, der gavner Danmark. Det gør vi i Folketinget, det gør vi i EU. Danmark har langt flere fordele end ulemper ved et stærkt EUengagement, men vi har det kun, hvis vi engagerer os. Ikke hvis vi -som de Radikale -er berøringsangste.

Indlægget er skrevet af Ellen Trane Nørby, MF (V) og Venstres europaordfører, Jakob Ellemann-Jensen, MF (V) og bragt i Berlingske den 16. januar 2014

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *