Pressemeddelelse: Ny aftale hjælper de unge

Venstre har i dag indgået en aftale med regeringen, de konservative og Dansk Folkeparti, der styrker erhvervsuddannelserne og sikrer, at flere unge kan gennemføre deres uddannelse. Aftalen er første led i indsatsen for en bedre og mere reel uddannelsesgaranti og en langsigtet løsning for bedre erhvervsuddannelser.

– Jeg er meget glad for aftalen. Vi løser ikke erhvervsskolernes udfordringer med et snuptag, men giver nu et løft, der blandt andet betyder, at færre unge havner i den uheldige situation, at de ikke kan gennemføre deres uddannelse, fordi de ikke kan få en praktikplads, siger Venstres uddannelsesordfører Peter Juel Jensen.

Han glæder sig desuden over, at det er lykkedes for Venstre at sikre, at der ikke med aftalen udskrives en potentiel milliardregning til danske virksomheder.

– Vi har sikret os, at de udgifter, som erhvervslivet har på praktikpladsområdet, ikke kan løbe løbsk. Samtidig har vi insisteret på, at vi ikke nu og her skal træffe beslutninger om erhvervslivets bidrag på voksen- og efteruddannelsesområdet, da vi først til næste år skal drøfte konkrete tiltag på området. Regeringen ville have os til at underskrive en blankocheck på erhvervslivets vegne, men her sagde vi klart nej, siger Venstres politiske ordfører Ellen Trane Nørby.

Med aftalen er der ligeledes truffet beslutning om i 2013 at videreføre kommunernes pligt til at sikre, at alle 15-17-årige enten er i uddannelse eller job (Ungepakke II). Desuden er det sikret, at den enkeltes virksomheds bidrag per lønmodtager fastholdes på nuværende niveau i 2013 og 2014, og forventes reduceret i 2015 og 2016.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *