Finanslov 2013: Danmark har brug for en aftale med Venstre

Når vi senere i dag på Venstres vegne møder op i Finansministeriet, så er det med visheden om, at danske arbejdspladser er udfordret. Det ved vi. Det ved et flertal af danskerne. Men spørgsmålet er, om det er gået op for SRSF-regeringen.

Regeringen står over for et valg, hvor den kan behage sine socialistiske venner i Enhedslisten eller gennemføre ansvarlige reformer og føre en sund økonomisk politik til gavn for danskerne og Danmark.

Venstres finanslovsudspil hedder ”Færre afgifter. Flere arbejdspladser”. Vi tager fat i det altoverskyggende problem, som Danmark står overfor – nemlig vores konkurrenceevne.

Udspillet har et eneste fokus: At skabe arbejdspladser. Rigtige private arbejdspladser, så væksten kan komme tilbage. Det kræver målrettede skatte- og afgiftslettelser, som forbedrer konkurrenceevnen og genskaber optimismen i dansk erhvervsliv. Derfor har vi også foreslået en erhvervsskattepakke, som skal lette byrderne på de danske virksomheder.

For at bringe optimismen tilbage i erhvervslivet og skabe varige arbejdspladser, foreslår Venstre, at pengene til erhvervsskattepakken blandt andet skal findes ved en reform af kontanthjælpen. Det skal være mere attraktivt at arbejde frem for at være på passiv forsørgelse. Der er behov for en holdningsændring, så et arbejde – uanset hvilket – altid er at foretrække.

Venstre er Danmarks brede reformparti. Sammen med andre ansvarlige partier har vi taget ansvar for dansk økonomi og sørget for, at der fortsat er råd til skoler, sygehuse og plejehjem.

Derfor er vores opfordring til regeringen klar: Lad ikke taktiske hensyn stå i vejen for vigtige reformer, som er til gavn for Danmark, og som sikrer danske arbejdspladser.

Det er også derfor, vi i andre ministerier har afvist at lukke dyre delaftaler for erhvervslivet og danskerne, uden at vi har sikkerhed for, at pengene kommer tilbage til danskerne og virksomhederne.

Vi er klar. Danmark har brug for en finanslovsaftale med Venstre

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *