Venstre sikrer en blå skatteaftale

Venstre har med den nye skatteaftale sikret danskerne bedre økonomiske vilkår. Aftalen trækker Danmark et skridt i den rigtige retning, og selv om der fortsat er tidsler i aftalen, som vi fra Venstres side helst havde set hen, hvor peberet gror, så er aftalen langt bedre for Danmark, end hvis Enhedslisten havde dikteret takten med regeringen.
Skatten på arbejde bliver mærkbart sat ned, og der vil fremover være en større økonomisk gevinst forbundet med at gå fra passiv forsørgelse og ud på arbejdsmarkedet. Ligesom en ekstra indsats og flere arbejdstimer vil blive belønnet med et reelt større rådighedsbeløb for den enkelte og dennes familie.
I en tid hvor danske arbejdspladser er presset på konkurrenceevne, kommer vi ikke uden om, at skatteniveauet spiller en rolle. Aftalen, vi netop har indgået med regeringen løser på ingen måde alle problemer, men den styrker dansk økonomi og sikrer et markant højere arbejdsudbud. Venstre har fra start stået fast på, at boligejerne ikke skulle generes, og at dem, der har sparet op til pension, ikke skulle straffes. Det er løfter, som vi har levet op til og kæmpet for. Vi har sikret, at der ikke bliver skåret i folkepensionens grundbeløb, vi har fjernet den uretfærdige forskelsbehandling af ældre, der tager en ekstra tørn på arbejdsmarkedet, og vi har sørget for, at boligejerne kan sove trygt om natten.
Tilmed kan vi give danskerne 7 mia. kr. tilbage i form af reelle skattelettelser. Dette har været tiltrængt for de hårdt beskattede danskeres pengepunge, efter at regeringen har indført afgiftsstigninger for mere end 6 mia. kr. eller det, der svarer til 3400 kroner i ekstra skatter og afgifter for en almindelig arbejderfamilie. Set i lyset af regeringens skattestigninger pegede vi inden forhandlingerne på behovet for egentlige skattelettelser, så skattebyrden reelt blev mindre. For os har det ikke været godt nok, bare at opkræve skatten på en anden måde.
Vi har sikret, at danskerne kan beholde mere af det, de tjener til sig selv.
Skatteaftalen betyder også, at overførselsindkomsterne fremover reguleres i en lavere takt, så det bliver mere attraktivt at gå fra overførselsindkomst til arbejde. Dermed skaber vi et større arbejdsudbud og bedre vækstmuligheder. Venstre har sat et stort blåt aftryk på skattereformen. Og selv om der fortsat er tidsler i aftalen, som vi gerne ville have haft ud, men hvor regeringen blokerede, så kan danskerne nu høste frugterne af en skatteaftale, der er god for Danmark og danskerne.

Indlægget er skrevet i samspil med Kristian Jensen, Gruppeformand for Venstres Folketingsgruppe

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *