Tale til det danske mindretals årsmøder i Sydslesvig

Uddrag af min tale i forbindelse med årsmøderne for det danske mindretal i Sydslesvig.

—————————- Det talte ord gælder———————————————

I år har i valgt at holde årsmøderne under overskriften ”er en spændende melodi”. Og den seneste måned har bestemt gjort melodien endnu mere farverig og interessant.

Efter en valgkamp til landdagen, hvor man kan diskutere om valgkampen var helt så fair over for Sydslesvigsk Vælgerforening, som man kunne have håbet på i 2012.

Så kunne vi om aftenen, søndag den 6. maj, med resultatet af landdagsvalget glæde os over et flot SSW resultat. Og i sidste uge faldt så en regeringsaftale mellem SPD, De Grønne og SSW endeligt på plads.

Det er en historisk aftale. Det er første gang SSV får en ministerpost i en delstatsregering i Slesvig-Holsten. Og det er en historisk og vigtig aftale, da den nye regering – med pres fra SSV, København og Berlin – én gang for alle har stoppet forskelsbehandlingen af de danske mindretalsskoler.

I har været med til at understrege, at respekten for København-Bonn erklæringerne om ligeværd og ligebehandling igen holdes i hævd i Slesvig Holsten. Og sammen kan vi i dag glæde os over, at forskelsbehandlingen i år ikke svæver som en sort sky over årsmøder. Det glæder vi os over ikke bare i Venstre, men i hele Folketinget hvor vi har været stærkt imod forskelsbehandlingen, såvel konkret som principielt. Vi har været udenforstående for, at det overhovedet skulle være nødvendigt, at regeringen i Berlin hvert år, måtte træde til og komme de danske skoler til undsætning. Havde den tidligere delstatsregering i Kiel fulgt Kbh-Bonn-erklæringerne, så havde vi aldrig nået til det punkt.

Der skal også lyde et særligt stort tillykke til Anke (Spoorendonk). Et stort tillykke med, at du nu skriver dig ind i historiebøgerne som den første minister med tilknytning til Det danske Mindretal.

Med ministerposten til SSV har befolkningen i Slesvig Holsten via deres stemmer erklæret, at delstaten rummer en bred kulturel mangfoldighed, hvor der er en tæt alliance mellem Danmark og Tyskland, og de to landes kulturer. Det er helt naturligt, at det nu også kommer til udtryk politisk. Vi ser det i Danmark, hvor det tyske mindretal udfylder vigtige formandsposter i de sønderjyske kommuner, og vi så det med valget af Simon Faber til overborgmester i Flensborg.

 

Men med regeringsmagten følger, der også et stort ansvar. For det er anderledes at være i regering, end at stå på sidelinjen. Det nye politiske trekløver i Slesvig Holsten inklusiv SSV skal være en regering for alle i delstaten. Og jeg tror særligt, at det vil være SSW der, vil blive målet på det. Ansvar forpligter.

Kommunerne nord og syd for grænsen bliver ofte betragtet som udkantsområder i vores respektive lande, og vi står derfor på hver side af grænsen med de samme udfordringer. Udfordringer, der handler om at skabe vækst, om at tiltrække virksomheder og tilflyttere til vores område. Udfordringer, der handler om at gøre vores egn klar til fremtiden og udnytte de muligheder, der kun nås, hvis vi vender os mod hinanden og arbejder sammen. Hvad end vi taler samarbejde på trafik, uddannelse, kultur, eller andre områder, så skal samarbejdet vokse år efter år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.