Regeringen 2022

Hvis det stod til Venstre, så havde SRSF-regeringen sagt ja til at lave en skattereform til gavn for danskerne og dansk erhvervsliv. En skattereform, hvor vi kan skabe vækst og nye arbejdspladser – her og nu – frem for først ude i fremtiden. Det mål deler regeringen ikke med os. Venstre har været konstruktive i hele forløbet. Allerede inden regeringen præsenterede sit udspil til en skattereform, var vi på banen. Når regeringen allerede har hævet skatter og afgifter med 6 mia. kroner, mener vi tiden er moden til at give danskerne en del af deres penge tilbage, så vi kan styrke Danmarks konkurrenceevne. Regeringens forslag flytter i stedet skatter og afgifter fra den ene lomme til den anden. Og det stod derfor hurtigt klart, at regeringen ikke ønskede en ambitiøs og perspektivrig aftale. Målet for regeringen er alene at gennemføre en skattereform inden sommerferien, – så er indholdet mindre betydningsfuld. Derfor var Venstre igen konstruktiv, og vi imødekom i sidste uge regeringen med et andet forslag, der kan gennemføres inden 1. juli.

Vi foreslår at kigge på de reformer, som regeringen allerede har fremlagt, og som vi kan afslutte hurtigt. Det drejer sig om en reform af førtidspension og fleksjob, en reform af overførselsindkomsterne og selve skattereformen. Lad os bruge besparelserne fra disse reformer til at øge beskæftigelsesfradraget med over 10.000 kr. i 2015, på at hæve topskattegrænsen med over 50.000 kr. i 2015, og erstatte topskatten for danskere med indkomster fra ca. 445.000 til ca. 750.000 med en ny, lavere mellemskat. Det vil give en virkning her og nu. Samlet vil dette betyde, at over 500.000 danskere vil opleve en lavere skat på den sidst tjente krone. En anden fordel er, at vi kan undgå at beskatte boligejerne hårdere, som regeringen har foreslået. Og vi kan undgå det overgreb på pensionisterne, som regeringen også har foreslået.

Også det tilbud har regeringen fejet af bordet. Det er trist for vores forslag ville kunne skabe vækst her og nu, og give danskerne reelle skattelettelser allerede i de kommende år, frem for at udstede politiske løfter om, at hæve topskattegrænsen med 1.000 kr. i 2022, eller at beskæftigelsesfradraget hæves med 300 kr. i samme år. Og hvem tror egentligt at det løfte fra regeringen vil blive til noget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *