Pressemeddelelse: Der skal styr på, hvad der er fup og fakta om vandplaner

Et samlet fødevareudvalg er i dag blevet enige om, at der skal afholdes en faktahøring omkring vandrammedirektivets implementering i Danmark. Formålet er at få uvildige eksperters vurdering af den nyeste viden om vandplanerne, som bygger på fakta og er politisk neutralt.

– Dansk landbrug skal have ordentlige og rimelig vilkår at arbejde under. Fødevareministeren har haft en uacceptabel tilgang til vandplanerne og jeg er glad for at vi nu kan få bragt fakta og substans ind i debatten. Den danske fødevaresektor bidrager massivt til statskassen. Jeg ser derfor frem til høringen og det videre arbejde, udtaler Venstres Politiske ordfører Ellen Trane Nørby.

Der er nemlig fremkommet meget ny viden, som har betydning for både vandrammedirektivets implementering og de anvendte værktøjer til at få kvælstofniveauet i Danmark reduceret med 9000 tons frem mod 2015. Miljøudvalget forventes på sit møde i morgen at støtte kravet om en faktahøring.

– Vi skal nu have styr på fup og fakta, så vi politikere kan træffe de ideelle beslutninger, siger Venstres miljøordfører Henrik Høegh.

Faktahøringen skal besvare to spørgsmål: Hvor langt er vi med kvælstofreduktionen, og hvilke virkemidler skal tages i brug? Den indledende høring vil ligge sidst i august. Som noget nyt vil der herefter være en åben proces i september og oktober, hvor alle interessenter på området kan fremsende skriftlige bemærkninger til udvalget. I starten af november vil eksperterne inviteres til en afsluttende høring for at drøfte bemærkningerne fra den åbne proces og give deres anbefalinger til implementeringen af vandrammedirektivet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *