Så giv os da nøglerne tilbage!

Helle Thorning-Schmidts regering er endnu ikke et halvt år gammel før hun sender tre af sine ministre i byen med et budskab, der kun kan tolkes i retning af, at regeringen ønsker at sende nøglerne til ministerierne retur til Venstre. Den røde drengebande Bødskov, Østergaard og Möger
bruger igen tid og sværte på at kaste skyts efter den klare og ærlige politik, som vi i Venstre fører, og som en stor del af danskerne bakker op omkring. Det er selvfølgelig også ærgerligt for de tre at sidde i ministerstolene og erkende, at vi i Venstre ikke har kastet hele vores politiske kurs over bord, men både før og efter folketingsvalget har givet danskerne ærlige svar på de udfordringer, vores samfund står overfor. Det står jo i skærende kontrast til de få udspil som regeringen selv er kommet med, og dens mange holdningsskift. Så kære regering, hvis I kun vil bruge jeres tid på at komme med fejlagtige beskyldninger i stedet for at fortsætte den nødvendige reformdagsorden, som vi satte i gang, så skal vi med glæde overtage ansvaret.

For der går ikke en dag, hvor vi i Venstre ikke understreger behovet for, at vi gennemfører reformer. Vi bruger vores energi på at sikre, at vi i fremtiden har penge nok til, at vi også i morgen har et veludbygget velfærdssamfund. Et samfund, hvor sygehusene fungerer, hvor der er plads til nærvær og leg i børnehaverne, og hvor alle modtager solid undervisning, hvad enten det er i folkeskolen, i en praktikplads eller på de højere uddannelsesinstitutioner.
 
Men alt det kan kun blive realitet, hvis regeringen sætter turbo på reformdagsordenen. Det har vi bedt den om siden folketingsvalget, og vi er skam klar til at forhandle. Vi skal ikke trækkes til forhandlingsbordet, vi kommer gerne. Reformer og ansvarlige løsninger var vores dagsorden, da vi selv sad i regering, og det er fortsat vores dagsorden som oppositionsparti.

Siden finanskrisen ramte hele verden i 2008 har også Danmark stået i en helt ny økonomisk situation. Udfordringerne er store, men de er slet ikke så uoverskuelige, som dem grækere, spaniere og italienere vågner op til hver eneste morgen. Det er der kun en grund til – VK-regeringens ansvarlige økonomi. Lad os minde regeringen om, at vi fra 2001 – 2008 fik reduceret gælden med 300 mia. kr., hvor et underskud på 268 mia. kr. i 2001 blev vendt til et tilgodehavende på 92 mia. kr. i 2008. Heller ikke dengang kom der andet end brok fra venstre side i Folketinget. Men overskuddet betød, at Danmark var veltrimmet og havde muskler til at stå op imod finanskrisen, og OECD slår i en ny analyse fast, at Danmarks økonomi fortsat er god. Så drop kampagnerne om, at vi ikke tog ansvar.

Vi havde midlerne til at holde hånden under økonomien og give den en saltvandsindsprøjtning med massive offentlige investeringer, udbetaling af SP-pengene, energirenoveringer, fremrykkede offentlige veje – og byggeprojekter. Vi valgte i en intens krisesituation at sætte mennesker over kortsigtet økonomisk balance. Vi valgte at sikre at færre danskere ville stå op til en fyreseddel, mens krisen rasede. Og vi gjorde det med åbne øjne og ærlighed. Men det var ikke gratis, og derfor skal vi fortsætte vores intense reformdagsorden.
Sammen med De Konservative, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre skabte vi en reformalliance. På samme tid strittede S og SF imod og gjorde intet. Når vi ikke ville bruge flere penge, så smed S og SF endnu et gyldent løfte oveni bunken. Historien kender vi.

Derfor stop nu det hykleriske spil. Det er jer, der er i regering. Det er jer, der har serveretten. Venstre medvirker altid gerne til reformer, der kan fremtidssikre Danmarks velstand. Uanset hvem der kommer med udspillet. Men vi kan ikke forstå, hvorfor regeringen ikke ønsker at vurdere om dens egne udspil er ambitiøse nok til, at vi kan løse Danmarks udfordringer.

Regeringen kan ikke komme uden om, at den i sine få måneders levetid har opkrævet mere end fem milliarder kroner af danskernes penge og virksomhedernes indtjening i ekstra skatter og afgifter. Den har stukket en kniv i væksten, sendt danske arbejdspladser til tælling og skubbet 4.000 flere mennesker ud af arbejdsudbuddet, for hvem det ikke længere kan betale sig at tage et arbejde. Derfor kan vi, som et ansvarligt parti ikke lukke delaftaler, før vi ved, hvor mange penge, vi skal få ind fra hver reform før, vi kan sætte to streger under facit. Det skaber utryghed for danskerne, hvis vores aftaler skal justeres hvert andet år, fordi regeringen skjulte for dem, at udfordringerne var større end som så.
Vi har af samme grund tilsluttet os SRSFs regeringsgrundlagsprincip om, at staten ikke skal afholde nye udgifter, før den har anvist finansieringen, og vi går da ud fra, at regeringen fortsat står inde for det? Derfor må regeringen komme med et detaljeret regnestykke og den 2020-plan.

Vi er tilfredse med, at Mette Frederiksen, endelig har fået taget hul på bylden og har fremlagt et besparelsesforslag på 1,9. mia. kroner.  Det er et forslag, der stort set er tyvstjålet fra vores udspil til en reform af førtidspensionen og fleksjobordningen fra 2010. Den gang ville S og SF af taktiske valgovervejelser ikke være med. Nu beskylder de os fejlagtigt for det samme. Men vi gentager gerne igen, at vi er klar til at forhandle. Og de seneste måneder viser, at den indstilling, har vi haft hele tiden.
 
Vi deltog konstruktivt i delaftalerne på finanslovsaftalen. Vi har under energiforhandlingerne kæmpet indædt imod regeringens højere energiudgifter, så danske job ikke bliver en eksportvare. Det skete kun, fordi vi var konsekvente og stod fast. Og vi deltager også gerne i de kommende forhandlinger om en reform af fleksjob og førtidspension.

Men lad os først få det økonomiske overblik. Det virker som om, at regeringen enten ønsker at dække over, at dens hæmmende vækstpolitik har forværret økonomien. Eller måske er sandheden blot, at regeringen ikke kan blive enig om at skrue nye forslag til reformer sammen. Hvis regeringen har fortrudt, at den har fået ansvaret, så er vi igen klar til at sætte os for bordenden og tage den nødvendige styring.

Indlægget er skrevet i samarbejde med Peter Christensen, finansordfører for V og bragt i Berlingske den 1. marts 2012

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.