Mere spor til Sønderjylland

Efter måneders usikkerhed har Venstre sammen med samtlige partier i Folketinget på nær Enhedslisten indgået en bred aftale om at elektrificere banestrækningen mellem Esbjerg og Lunderskov, så der kan køres med eltog på hele strækningen mellem København og Esbjerg. Vi har allerede el-tog på strækningen mellem København og Padborg/Sønderborg. Det giver gode muligheder for, at vi kan få bedre og flere togforbindelser til vores landsdel. Når jeg skriver, at der har været usikkerhed omkring aftalen, så skyldes det, at den socialdemokratiske transportminister Henrik Dam Kristensten i november foreslog, at finansieringen skulle ske med penge, der allerede var blevet afsat til at kunne etablere dobbeltsporet mellem Vamdrup og Vojens. At kannibalisere allerede vedtagne infrastrukturprojekter og stjæle fra andre vigtige trafikinvesteringer i vores område har  jeg og Venstre været dybt imod. Transportministeren, såvel som S, Radikale og SFs  holdning var, at dobbeltsporet vil være overflødig, når Femern-forbindelsen står færdig tidligst i 2020, for så vil godstransporten mellem Danmark og resten af Europa bare foregå over Femern-bæltet. Men den går ikke! Vi må ikke flytte infrastruktur og godstransporten væk fra vores region og øst på. Hvis vi skal kunne holde på virksomhederne og tiltrække nye arbejdspladser til det sydlige Sønderjylland, så skal infrastrukturen være i top, så varer og produkter hurtigt kan transporteres til hele Europa og resten af Danmark. Derfor er dobbeltsporet vigtig, og derfor er jeg tilfreds med, at Venstre har presset på i forhandlingerne, så vi i dag står med en aftale, hvor vi både kan finansiere elektrificeringen mellem Esbjerg og Lunderskov, og etableringen af dobbeltsporet. Venstres ihærdige indsats i forhandlingerne er en sejr for miljøet, passagererne og vores lokale erhvervsliv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *