En trist dag for Danmark

I dag stemmer et rødt flertal i Folketinget danske arbejdspladser til tælling og ud i overhængende livsfare. Årsagen er, at Folketinget i dag tager endelig stilling til en række forslag, som regeringen mener, vil føre Danmark ud af den økonomiske krise. Det røde tryllemiddel er højere afgifter og skatter, der vil ramme erhvervslivet hårdt. Det er trist at se, hvordan regeringen tror, at ingen vil opdage de katastrofale følger, som dens politik vil medføre. Men regeringen kan godt tro om. For i Venstre lytter vi til de mange virksomheder, der fremover bliver nødsaget til at trykke flere fyresedler og sende store dele af deres produktion til udlandet, hvor priserne og rammevilkårene er mere fordelagtige.

En femdobling af den såkaldte NOx-afgift er den hilsen regeringen efter i dag sender til store danske virksomheder. Det er virksomheder, som allerede arbejder ihærdigt for at mindske luftforureningen og som er meget ”grønnere” end deres konkurrenter i andre lande. Resultatet bliver, at disse energitunge virksomheder må dreje nøglen om, fordi regeringen ikke forstår nødvendigheden i, at en grøn omlægning skal foregå på en måde, hvor man tager hensyn til danske arbejdspladser. Venstre støtter en grøn omstilling, som på sigt vil skabe grønne teknologi jobs, men det skal ikke ske på bekostning af vores blå kansas jobs.

Men det er ikke det eneste arbejdspladsfjendtlige initiativ som det røde flertal vedtager i dag. Også de omkring 60.000 familieejede virksomheder kan efter i dag se frem til en større skatteregning. Fremover vil selskaber, som har mere end 50 procent af sine værdier anbragt i ejendomme, kontanter, aktier eller andre værdipapirer, blive opfattet som en pengetank ved et generationsskifte. Før har grænsen gået ved 75 procent, og det betyder, at det bliver en meget bekostelig affære, når en ejer skal give nøglerne til virksomheden videre til næste generation. Jeg kan kun støtte de udtalelser som Lars Larsen er kommet med i denne sammenhæng. Det giver ingen mening, at regeringen tager benzinen ud af en godt kørende racerbil.

Efter i dag vil grænsehandlen også stige voldsomt som følge af regeringens afgiftsstigninger på nydelsesmidler og fødevarer. Skatteministeren har udregnet, at det vil medføre den danske detailhandel et tab på 1,2 mia. kr., hvilket ifølge Dansk Erhverv vil betyde at mindst 780 danske arbejdspladser bliver overflødige, når danskerne i højere grad vil parkere bilen foran tyske dagligvareforretninger frem for danske.

Regeringens politik er antivækst af værste skuffe, og Venstre er dybt imod denne røde udvikling. Det røde flertal vil tale i dag, men som vi har sagt hele tiden, så vil Venstre kæmpe imod tiltag, der gør det dyrere at være dansker og skubber danske arbejdspladser ud af landet.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *