Ellen Trane Nørbys tale til “Deutscher Tag”

Folketingsmedlem for Venstre og politisk ordfører Ellen Trane Nørbys tale til ”Deutscher Tag”
Lørdag den 5. november 2011 i Tinglev
——————————————DET TALTE ORD GÆLDER ——————————

Tak for invitationen til årets Deutscher Tag.

Det er en fornøjelse at få lov til at overbringe en hilsen på vegne af de sønderjyske folketingsmedlemmer her i dag.

Meget er sket siden vi sidst var samlet her i sportshallen i Tinglev og nej, her tænker jeg ikke kun på det netop overståede folketingsvalg….

Nej, jeg tænker mere på, alle de ting vi har opnået i grænselandet siden vi sidst var samlet. Resultater som understreger den bevægelse som grænselandet har sat turbo på.
 
Vi er gået fra at være fjender, til at være naboer og nu til at være venner, der i fællesskab har erkendt, at hvis Sønderjylland og Sydslesvig ikke skal ende som to udkanter, så skal vi vende os mod hinanden og skabe et dynamisk grænselandsområde, der med knap 4 millioner indbyggere fra Hamborg i Syd til Sydjylland i nord kan blive en vækstmotor for såvel erhverv og viden, som kultur og turisme.

Siden vi var samlet sidst, har vi i fællesskab afleveret en ansøgning om at gøre Sønderborg sammen med resten af grænselandet til Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Det er et projekt, der bygger på kultur over grænser, og hvor vi som en landdistrikts metrolpol – Landschafts metropol – eller måske bare countryside Metropolis, som det hedder på ”nydansk” eller ”nytysk” i vores fælles ansøgning, kan nedbryde mentale og kulturelle grænser og i stedet i fællesskab skabe vækst og udvikling i vores område.

En af hovedkræfterne bag projektet om at gøre Sønderborg og Grænselandet til europæisk kulturhovedstad i 2017 er Stephan Kleinschmidt, der ikke bare repræsenterer det tyske mindretal, men os alle som kulturudvalgsformand.
 
Det bliver ikke let for os, at vinde titlen. Vores modstander er Aarhus, der har en helt anden volumen og som årligt tiltrækker turister i stort tal og bugner kulturelle aktiviteter. Men Aarhus har ikke den særprægede historie som vi har her i Grænselandet med skiftende grænser, mindretal, krige, konflikter og en historie, der på sin vis fortæller Europas historie i minimature og som har dannet skole for, hvordan man kan skabe fredelig sameksistens  blandt flertal og mindretal. København- Bonn erklæringen dannede ikke bare skole for mindretalsbeskyttelse har i vores grænseområde. Det var også en bærende inspiration til de Københavns kriterier om demokrati og menneskerettigheder som det udvidede EU bygger på.

 I 2017 er det andet land som kan udpege en Europæisk Kulturhovedstad, Cypern. Cypern er en delt ø, fortsat præget af konflikter og på sin vis fanget i en fjendefortid som vi for længst har forladt. Hvor ville det da være symbolsk, hvis vores grænseland blev Europæisk Kulturhovedstad i 2017 sammen med Cypern og dermed kunne vise forskellige stadier af europæisk udviklingshistorie.

Jeg ved, at jeg taler på alle de sønderjyske folketingsmedlemmers vegne, når jeg siger, at vi glæder os til at bidrage aktivt og følge projektet så vi kan dele vores fælles historie og kulturarv med resten af Europa og ruge den til som trædesten ind i fremtiden.

Siden vi var samlet sidst, har Flensborg ikke bare fået en løve hjem, byen har også fået en dansk borgmester, Simon Faber, fra det danske mindretal syd for grænsen. Simon Faber førte i høj grad en valgkamp på mulighederne for et stærkere grænselandssamarbejde. En sådan post kan man kun vinde, hvis man formår at samle folk og ved at forstå forskelligheden i vores område.  Et af de fælles projekter, der også er i støbeskeen er en bi-national lufthavn, der kan betjene hele grænseområdet og sørge for afgange til såvel København som til vitale tyske destinationer.

Også en grænseoverskridende trafikkommission er det lykkedes os at få på plads siden vi sidst var samlet. Med daværende transportminister Hans Christian Schmidt i spidsen kom den grænseoverskridende trafikkommission endelig på plads, så vi i årene fremover sikrer, at trafikinvesteringer nord og syd for grænsen koordineres. Hvad end vi taler sejlads på Flensborgfjord, en  dansk vestkyst motorvej eller en udbygning af jernbanen, så skal det selvfølgelig samtænkes.

Det er spitze klasse får man næsten lyst til at sige.  Og på sin vis er det da også tankevækkende, at den første motorvej i Danmark, der kan åbnes før tiden, den er bygget som et offentligt-privat samarbejde. Tja, måske er det netop grænselandsudvikling, at vi beder et tysk-østrigsk firma om at anlægge en en vej fordi vi ved det går schnell, mens man syd for grænsen til gengæld nyder godt af  dansk ekspertise inden for f.eks. grøn teknologi.

Desværre er der også kommet stadig forhindringer, der ikke er blevet mindre siden vi sidst var samlet. København-Bonn erklæringerne er ikke bare aftaler, der kan tages frem ved festlige lejligheder og i skåltaler. Det er aftaler, der skal respekteres i dagligdagen. Og det gør de desværre fortsat ikke i Slesvig-Holsten, hvor regeringen i Kiel fortsat forskelsbehandler de danske mindretalsskoler. 85% er ikke ligestilling. Og trods den tætte dialog mellem tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen og Kansler Angela Merkel betød, at Berlin sidste år betalte de 3,5 mio EUR, så er det fortsat ikke tilfredsstillende. Heller ikke for jer som tysk mindretal, der jo også bliver ramt af de tyske besparelser på jeres tilskud.

Den manglende opbakning til de danske skoler syd for grænsen står også i skærende kontrast til den opbakning vi giver til de tyske skoler. Tidligere undervisningsminister Tina Nedergaard, som det glædede mig at have med på besøg på en tysk skole i området traf sammen med den tidligere regering en principbeslutning om, at de tyske skoler ikke i hverken tilskud eller opfattelse skulle sammenlignes med friskolerne, men derimod med den danske folkeskole. Det var en vigtig beslutning som netop understreger, at KBH-Bonn erklæringerne skal udfoldes i konkrete beslutninger. For der er ingen tvivl om, at jeres skoler er en vigtig del af mindretallet.

Det tyske mindretal udgør en vigtig brik på landkortet her i grænselandet, både politisk, kulturelt og historisk. Og med festlighederne i dag og i de mange arrangementer, der har fundet sted i løbet af ugen, slår I fast, at I trives i bedste velgående, ikke i fortiden, ikke kun i nutiden, men også i fremtiden.

Samarbejdet mellem jer og vi sønderjyske folketingsmedlemmer er vigtigt. Derfor er det også en fornøjelse i dag at få ordet og kunne overbringe jer en hilsen på vegne af de sønderjyske folketingsmedlemmer. Rigtig god Deutscher Tag.

En kommentar til “Ellen Trane Nørbys tale til “Deutscher Tag”

  1. Skønt fra et helt andet parti må jeg sige, at Ellen Trane Nørby kan sin historie og kan fortælle den med den glød, der skaber troværdighed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *