Besøg hos Sønderjysk Landboforening

Den 31. oktober havde jeg fornøjelsen af at holde oplæg for Sønderjysk Landboforening om landbruget som energileverandør. Her diskuterede jeg med biogas med velinformede landmænd og sammen tog vi føleren på hvordan landet ligger efter regeringsskiftet.

I dag anvendes kun ca. 5 % af landbrugets husdyrgødning til biogas. Det betyder, at der ligger et kæmpe uudnyttet potentiale gemt i biogas som energikilde til opvarmning i vores hjem eller til produktion i danske virksomheder. Der er heller ingen tvivl om, at det vil styrke dansk landbrug, hvis vi kan udbygge deres rolle som leverandør af grøn energi.

På mødet slog jeg fast, at Venstre ønsker at inddrage landbruget som en aktiv medspiller i vores ambition om at skabe vækst og arbejdspladser. Når landbruget direkte og indirekte beskæftiger omkring 130.000 personer, heraf omkring 65.000 i det primære landbrug, så skal vi skabe ordentlige rammevilkår i stedet for øgede skatter og barrierer som gør det mindre konkurrencedygtigt i forhold til landbruget i andre lande. Når man kigger på det nye regeringsgrundlag, så kommer vi ikke udenom, at danske landmænd som ventet bliver ramt af højere afgifter, lavere støtte og skærpede miljøregler under den røde regering. Regeringsgrundlaget er dog meget ukonkret også i forhold til landbruget. Det fremgår eksempelvis ikke, hvor meget pesticidafgifterne skal hæves, og om den tilbageruller de lettelser af jordskatten, som vi gav landbruget – på trods af at de røde partier af flere omgange har foreslået disse annulleret.

I Venstre fortsætter vi den ambitiøse linje, vi har fastlagt. Vi skifter ikke politik, men fortsætter den samme ansvarlige vej.

Ved i højere grad at gøre landbruget til leverandør af grøn energi, så kan vi give dansk landbrug en ny og bredere platform, der kan være med til at sikre en mere solid økonomi i landbrugserhvervet. Den energipolitiske situation har en lys fremtid, hvis vi formår at skabe fornuftige rammevilkår for landmændene, så der er incitament til at bringe gødningen til et biogasanlæg frem for at sprede den ud på marken og til at få udbygget biogasanlæg. Det vil Venstre kæmpe for ved de kommende energipolitiske forhandlinger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *