Usædvanlig alliance for flere kvinder i politik

Alt for få kvinder vælger at stille op til folketingsvalg. I morgen, fredag, går tre kvinder på tværs af partierne på gaden for at opfordre flere kvinder til at gå ind i politik.

Har du tænkt over den manglende demokratiske balance i Folketinget? I dag er der 179 medlemmer fordelt på 111 mænd og 68 kvinder. Heldigvis stiger andelen af kvinder, der stiller op til Folketinget, men i forhold til resten af befolkningen, så er det kvindelige køn fortsat repræsenteret i ringere grad end mændene i Folketinget.

Det vil Ellen Trane Nørby (V), Lotte Rod (Rad. V.) og Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) forsøge at gøre opmærksom på. De er alle tre aktive kvindelige politikere, der vil vise, at det sagtens kan lade sig gøre at involvere sig aktivt i politik.

Fredag d. 9. september fra kl. 14-15 går de tre kvinder på gaden for at gøre kvinder opmærksomme på, at politik også angår dem og for at inspirere dem til at deltage i politik.

De tre politikere er at finde på gågaden i Kolding samme dag som Kvinderådet kører en landsdækkende kampagne for at stemme flere kvinder ind i Folketinget. De tre politikere laver imidlertid deres egen kampagne, for de mener, at det er vigtigere overhovedet at få kvinderne til at stille op.

Kampagnen finder sted på gågaden fredag d. 9. september i Kolding ved Føtex kl. 14.00-15.00.

 

Ellen Trane Nørby kan kontaktes på tlf. 6162 4258

 

2 kommentarer til “Usædvanlig alliance for flere kvinder i politik

 1. Kære Ellen Trane Nørby.

  Jeg skriver, fordi jeg vil høre lidt mere til din holdning til flygtninge og integration.
  Jeg har læst dit indlæg mod De Radikale her på din hjemmeside. Det er på den ene side klar tale, men jeg kan godt savne to ting: 1) Bare lidt om, hvordan Danmark kan og skal hjælpe mennesker, der ikke har mulighed for at optjene point. Nogle mennesker er jo i en situation, hvor de måske nok vil bidrage, men ikke kan – tager vi også imod dem?
  2) Kan man – hvis I beholder regeringsmagten – regne med, at der ikke sker flere stramninger på udlændingeområdet? Og måske forvente lidt mere modspil til Dansk Folkepartis noget skingre udmeldinger?

  Jeg spørger – sagt helt ærligt – fordi jeg nok hælder til jeres side, men har det vanskeligt med holdninger og tale, der pr. automatik er vendt mod muslimer. Velvidende, at der er integrationsproblemer, også problemer der handler om religion og kultur, synes jeg der de senere år har været for lidt – hvad skal man sige – for lidt sans for, at også muslimske medborgere for de flestes vedkommende vil leve på de vilkår, der er i vores land.

  Med venlig hilsen
  og fortsat god valgkamp

  Kristian Bøcker

 2. Kære Kristian Bøcker

  Tak for din henvendelse.

  I Danmark har vi forpligtet os til at tage en vis andel af verdens flygtninge, som vi naturligvis kan og skal hjælpe. Det handler ikke om, hvorvidt de kan yde noget til det danske samfund. De står i en situation, hvor de har akut behov for hjælp, og naturligvis skal vi hjælpe dem til et bedre og mere sikkert liv.

  Hvis man derimod vælger at immigrere til Danmark, mener vi også, at det er fair og fornuftigt, at man stiller nogle krav og bidrager til at blive en del af det danske samfund. I forbindelse med finanslovaftalen 2011 blev 24-årsreglen moderniseret med et pointsystem for familiesammenføring. For unge under 24 år er systemet en lempelse, da de nu via point kan få familiesammenføring i Danmark. Det er dog vigtigt at understrege, at pointsystemet ikke er baseret på et uddannelsessnobberi, som det ellers er påstået fra flere sider. SOSU-assistenter og håndværkere sidestilles med bachelorer, og der gives også gode point for erhvervserfaring. Yderligere gives der bl.a. point for sprogkundskaber, og hvis man har været aktiv i en humanitær organisation i hjemlandet. Pointsystemet er derfor bredt funderet, og en bred skare af indvandrere har mulighed for at komme til Danmark, hvad enten de er vestlige eller ikke-vestlige. Derfor kan vi også se en markant stigning i antallet af mennesker der kommer til Danmark for at arbejde og studere og dermed bidrage til det danske samfund. I 2001 var det tal 14.000 og nu er tallet 45.000 hvert år.

  Hvis Danmarks statsminister efter valget fortsat hedder Lars Løkke Rasmussen, vil vi fortsætte med at fastholde en fair og fornuftig udlændingepolitik. Som jeg ser det, er der ikke behov for flere stramninger på området. Danmark er et åbent land for alle, der vil og kan. Tre gange så mange udlændige kommer til Danmark for at arbejde og studere i 2011 end i 2001. Vi har fået 55.000 flere ikke-vestlige indvandrere i arbejde. Det er tal, der taler for sig selv og understreger vores fornuftige og holdbare politik på området.

  Yderligere ønsker vi, at udlændingeloven skal liberaliseres. Venstre vil nedsætte at nedsætte en kommission, der skal se på, hvordan udlændigeloven kan gøres mere fleksibelt, så individet er hævet over systemet.

  Venstre står for frihed til forskellighed, og vi tager på alle måder afstand fra at forskelsbehandle på baggrund af religion eller etnicitet. Ligesom jeg personligt synes at indvandringsdebatten til tider antager meget en meget firkantet og generaliserende form. Den fornuftige og fair udlændingepolitik er baseret på individuelle egenskaber, og vi ønsker alle, der kan og vil, velkommen i Danmark.

  VH
  Ellen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *