Sønderborg får glæde af Regeringens nye vækstplan

Regeringen lancerede tirsdag sin nye vækstplan ”Holdbar vækst,” der skal være med til at sætte gang i væksten og beskæftigelsen i Danmark i en tid, hvor verdens børsmarkeder og økonomier befinder sig i en urolig og uforudsigelig tilstand ovenpå den amerikanske gældskrise og den økonomiske nedgradering af landet. Et af værktøjerne i planen er at fremrykke offentlige investeringer, og det kommer også Sønderborg Kommune til gode.

Siden aftalen om kommunernes økonomi for 2012, der blev indgået i juni måned, har kommunerne kunnet ansøge om låneadgang til en lånepulje på 600 mio. kr. Pengene skal kommunerne bruge på at investere i renovering af skoler, dagsinstitutioner og idrætsfaciliteter. Men som en del af den nye vækstplan har regeringen valgt at imødekomme samtlige ansøgninger fra de danske kommuner, og dermed udvides puljen nu med 1.6 mia. kr. Det er godt nyt for Sønderborg Kommune, der dermed får adgang til at låne samtlige 69,6 mio. kr., som kommunen har søgt om. Og det vækker stor tilfredshed hos det lokale folketingsmedlem Ellen Trane Nørby:

”Jeg er meget tilfreds med, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har imødekommet Sønderborg Kommunes ansøgning om kunne låne penge, der skal bruges på forskellige anlægsinvesteringer i kommunen. Når vi investerer i kommunale anlægsprojekter, så skaber vi mere vækst og nye arbejdspladser, og samtidig kan kommunen renovere skolerne eller bygge nye dagsinstitutioner til glæde for folk i Sønderborg. Det er vist det man kalder for en win-win situation,” udtaler Ellen Trane Nørby.

Regeringens nye vækstpakke kommer i kølvandet på den megen finansielle uro, der har været rundt på verdens børser. Ikke mindst i USA, hvor verdens største økonomi er under et stort pres, da gælden vokser og vokser:

Regeringen viser igen, at den handler når det er nødvendigt og tager den økonomiske situation meget alvorligt. Med Reformpakken 2020 fra foråret sikrer vi, at der er styr på det offentlige husholdningsbudget, så vi har råd til at bevare og udbygge vores velfærd i fremtiden. Men vi kan også se, at de økonomiske rutsjeture rundt i verden får danskerne til at bruge deres dankort mindre. Med den nye vækstplan giver vi et skub til forbruget og aktiviteten i Danmark, så væksten kan stige, og vi kan skabe nye job,” udtaler Ellen Trane Nørby.

Den nye vækstpakke er fuldt finansieret, og det vurderes, at den kan være med til at skabe mellem 6.000-8.000 nye job foruden de job, som regeringens andre reformer er med til at skabe.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *