Pressemeddelelse: Ny trafikaftale er fyldt med asfalt til Syd – og Sønderjylland

Med en helt ny trafikaftale, der i dag er blevet indgået i Folketinget, kan borgerne i Syd – og Sønderjylland se frem til en række investeringer i trafiksikkerhed, busser, cykelstier og støjafskærmning. Derudover søsætter man med aftalen et to-årigt forsøg, der kaldes for HyperCardet. Her får alle unge, der er indskrevet på en ungdomsuddannelse, mulighed for fri brug af kollektiv transport i deres takstområde for 300 kroner om måneden. HyperCardet træder i kraft allerede efter sommerferien.

Bag den nye trafikaftale står alle partier på nær Enhedslisten og folketingsmedlem Ellen Trane Nørby (V), der er valgt i Syd – og Sønderjylland, er meget tilfreds med, at man nu vælger at investere 700 mio. kr. i de nye tiltag:

”Med den nye aftale får vi sat en tyk streg under, at regeringen også prioriterer den kollektive trafik højt. I Syd – og Sønderjylland er vi afhængige af, at den kollektive trafik i endnu højere grad bliver tilgængelig og attraktiv, så borgerne hurtigt kan komme frem og til bage mellem job og uddannelse. Jeg er særlig glad for, at de unge bliver tilgodeset med denne aftale, der betyder, at over 175.000 unge i Danmark fra næste skoleår kan få det nye HyperCard, der sikrer billigere transport til unge” udtaler Ellen Trane Nørby.

Selvom trafikaftalen gælder for hele landet, så indeholder den også konkrete projekter i Syd – og Sønderjylland.

Jeg glæder mig over, at der bl.a. etableres en cykelsti fra Lysabild til Skovby, der skal gøre det mere sikkert for skolebørn at cykle i skole. Det er en vej, der tidligere har været ramt af uheld og derfor er det godt, at der nu kommer statspenge til en løsning. Derudover etableres der nye cykelstier i både Billund, Tønder og Fanø kommune. I Billund gælder det langs Grindstedvej og i Tønder omfatter projektet både etablering af en cykelsti langs Gesingvej samt en forlængelse af cykelstien langs Ved Dammen mellem Løgumkloster og Løgumgade frem til Sognegade. Begge projekter er med til at sikre de yngre trafikanter. På Fanø anlægges der en 4 km cykelsti på tværs af øen, så beboerne og turister kan få bedre cykeloplevelser i Nationalpark Vadehavet.

”Med de nye tiltag får vi forbedret forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv, udbredt, sund og sikker transportform. Men de nye strækninger af cykelstier i Syd – og Sønderjylland gavner også turismen, da de skal anlægges både nær sommerhusområder og gennem områder med smuk natur, hvor turisterne færdes,” forklarer Ellen Trane Nørby.

Aftalen indgås som led i den rullende planlægning med at udmønte de over-ordnede principper, der blev fastlagt med aftale om en grøn transportpolitik den 29. januar 2009.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *