På besøg hos toldkontrollen i Billund Lufthavn og på Esbjerg Havn

Mandag den 16. maj 2011 besøgte jeg sammen med Eva Kjer Hansen og Ulla Tørnæs først smugleri – og ankomstkontrollen i Billund Lufthavn, hvorefter turen gik videre til havnekontrollen på Esbjerg Havn.

Formålet med vores besøg var at få et detaljeret indblik i, hvordan myndighederne arbejder i det daglige, herunder samarbejdet med andre lande omkring bekæmpelse af internationalt kriminalitet. Vi diskuterede med tolderne og de ansvarlige myndigheder, hvordan man fremover bedst kan styrke kontrollen af bl.a. narkotika og våbensmugling samt tyvegods.

Den nye aftale om øget toldkontrol vil blive fleksibelt tilrettelagt i forhold til den lovlige trafik over grænsen for både personer og varer. Den holder sig inden for rammerne af Schengen-aftalen, som jeg er en stor tilhænger af, og på den måde sikrer vi, at vi kan kombinere fordelene ved åbne grænser for borgere og erhvervslivet, som dagligt arbejder på tværs af landegrænserne, samtidig med, at vi får taget hånd om de udfordringer, som den grænseoverskridende kriminalitet har medført.

For vi kan ikke se bort fra, at der er problemer med den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. I Billund Lufthavn blev jeg faktisk ret chokeret over at høre tolderne fortælle, at Danmark ligger i top 3, når det handler om indsmugling af designerdrugs, narkotika og doping. De kriminelle netværk har konstateret, at det er lettere at få det ind over de danske grænser end mange ad de andre grænser i Europa. Derfor er det god grund til at støtte en øget toldkontrol og samtidig som glødende Europæer bekæmpe den fortidige person og paskontrol.

Vi er mange, der er glade for, at danskere let kan komme til Tyskland og tyskerne let kan komme ind i Danmark. For der bor jo utrolig mange i vores område, der dagligt pendler over Grænsen, fordi de har arbejde i Tyskland. Grænsen – både den fysiske og den mentale – har vi langt hen ad vejen fået nedbrudt. Det ændrer lidt ekstra toldkontrol altså ikke på.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *