V-indsats nytter i Folkeskolen

Det forekommer bagvendt, at SF opfordrer regeringen til at ”komme ind i kampen” om fremtidens folkeskole. 

SF har ikke været med i et eneste folkeskole-forlig i folkeskolens mere end 100-årige historie. Venstre skabte folkeskolen, og Venstre har siden været en central deltager i alle skoleforlig. 

Sådan har det været, fordi vi tager ansvar for vores børns fremtid, modsat SF, og det agter vi også at gøre fremadrettet. Netop derfor har Venstre med skiftende undervisningsministre gennem de seneste år taget stribevis af initiativer, som har sat sig stærke faglige og positive spor i den skole, vores børn møder hver dag. 

Undersøgelser viser også, at eleverne i de mindste klasser i dag fagligt klarer sig langt bedre end deres jævnaldrende i 1999.

Allerede i 1. klasse er otte af ti elever nu gode læsere. I 2. klasse er andelen af sikre læsere nu steget fra 55 til 74,5 procent siden 1999. Og i 3. klasse er andelen steget fra 69 til 83 procent.

I matematik klarer 3. klasserne sig nu på samme niveau som 4.klasserne for få år siden. Det samme mønster ser vi i naturfag.

Med øget faglighed, styrket undervisning, elevplaner, sprogstimulering af to-sprogede i børnehaver og 0. klasserne, og nationale tests, som betyder, at den enkelte elev ikke bliver overset, har vi sikret, at den danske folkeskole i dag ruster vores børn og unge langt bedre til den verden, der møder dem.

Med fastsættelsen af mål for, hvad vores børn og unge skal kunne på centrale klassetrin, er det lykkedes at give både forældre, lærere og elever klarhed over, hvor vores børn befinder sig fagligt og socialt i skolen.

Målinger viser, at forældrene er glade for tiltagene. Størstedelen af lærerne i folkeskolen er det også.  

Venstres indsats nytter altså. Men vi forestiller os ikke, at vi er færdige med skolen. Det bliver vi aldrig, for skolen skal udvikle sig med samfundet.

Og derfor har undervisningsministeren da også inviteret til forhandlinger om nye forbedringer af folkeskolen med baggrund i udspillet ”Faglighed og Frihed”, som regeringen fremlagde i december.

Vi vil gennemføre et læseløfte, så alle elever har lært at læse ved udgangen af 2. klasse. Vi vil indføre en seks timers skoledag med blanding af læring, leg og idræt for alle elever i 0.-3. klasse. Vi vil styrke såvel fagligheden som trivslen i Folkeskolen, og vi tager fat på en særlig fokuseret indsats i områder med mange udsatte elever. Vi vil sikre åbenhed om skolernes faglige præstationer. Vi vil skabe en ny forbedret uddannelse og efteruddannelse af vores lærere.

Vores plan for folkeskolen er formuleret efter anbefalinger fra Skolens Rejsehold, som sidste år drog land og rige rundt for at tale med alt fra forældre til skoleledere, lærere og kommunerne. Og Venstres forslag er modsat SFs finansieret fra ende til anden.

Vi har godt set, at S og SF efter regeringens udspil offentliggjorde fire sider med luftige overskrifter for folkeskolen. Desværre kniber det stærkt med både fagligheden og finansieringen af S-SF-udspillet. Ifølge Finansministeriets økonomer mangler finansiering for mellem 2 og 4 milliarder. Og det selv om S-SF har erkendt, at løftet om maksimalt 24 elever i klassen tidligst vil være en realitet om 10 år.

 Vi skal give vores børn en skole, der giver dem de færdigheder, de skal bruge i deres videre liv. Den ambition vil vi ikke slække på. Men vi kunne ikke drømme om også at efterlade vores børn med en massiv gæld, fordi vi ikke magtede at styre økonomien samtidig med at vi forbedrer skolerne.

Indlægget er skrevet i samarbejde med KRISTIAN ANDERSEN, folketingskandidat (V) i Nordjylland, Johs. V. Jensens Vej 40, Aalborg SV

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *