Tydelige skoler virker!

Forældre, der leverede børn til folkeskolens yngste klasser for ti år siden ville få et chok, hvis de så den skole, vores børn møder i dag. Der et sket meget, siden SF i 1990erne kortvarigt deltog i et enkelt forlig om folkeskolen. Og derfor går Pernille Vigsø Bagge (SF) grundlæggende galt i sin kritik af skolen 17.4.  i Nordjyske Stiftstidende.
 
Forældrene ville opleve en stærkere og mere fokuseret skole, som også er tydelig om børnenes præstationer og forventningerne til forældrenes opbakning til børnenes opdragelse og indlæring.
 
Og det virker! For det første kan eleverne meget mere end for ti år siden. Og de kan det tidligere.
 
Allerede i 1. klasse er otte af ti elever nu gode læsere. I 2. klasse er andelen af sikre læsere nu steget fra halvdelen til mere end tre af fire siden 1999. Og i 3. klasse er mere end otte af ti i dag sikre læsere – hvilket også er en klar stigning.
 
I matematik klarer 3. klasserne sig nu på samme niveau som 4.klasserne for få år siden. Det samme mønster ser vi i naturfag.
 
Og vi ser nu frem til en forventet stigning i timetallet i skolerne i det næste skoleår. På trods af nul-vækst, som er nødvendig efter finanskrisen, stiger timerne i skolen! Antallet af kommuner, der kun underviser på det tilladte minimum falder kraftigt til 14 procent.
 
Det er Venstre stolt over. Vi skabte folkeskolen for mere end 100 år siden, vi har været en central deltager i alle skole-forlig siden, og vi har særligt haft travlt i de ti år, der er gået, siden SF meldte sig ud af forligene om folkeskolen.
 
Med elevplaner, sprogstimulering af to-sprogede i børnehaver og 0. klasserne, nationale tests, indførelse af turbo-dansk, undervisningsassistenter og fastsættelse af mål for, hvad vores børn skal kunne på centrale klassetrin er det lykkedes at give både forældre, lærere og elever klarhed over, hvor vores børn befinder sig fagligt og socialt i skolen.
 
Og forældrene er glade for tiltagene. Størstedelen af lærerne i folkeskolen er det også. 
 
Venstres indsats nytter. Men vi forestiller os ikke, at vi er færdige med skolen. Det bliver vi aldrig, for skolen skal udvikle sig med samfundet. Og vi skal fastholde de flotte resultater, vi nu ser i skolernes yngste klasser.
 
Derfor har undervisningsministeren netop inviteret til forhandlinger om nye forbedringer af folkeskolen med baggrund i udspillet ”Faglighed og Frihed”, som regeringen fremlagde i december.
 
Vi vil gennemføre et læseløfte, så alle elever kan læse ved udgangen af 2. klasse. Vi vil indføre en seks timers skoledag med blanding af læring, leg og idræt for alle elever i 0.-3. klasse.  Vi tager fat på en særlig fokuseret indsats i områder med mange udsatte elever. Vi vil sikre åbenhed om skolernes faglige præstationer. Vi vil arbejde målrettet med talentudvikling. Vi vil med nye lederuddannelser og nye beføjelser sikre en bedre ledelse af skolen. Vi vil skabe en ny forbedret uddannelse og efteruddannelse af vores lærere.
 
Det er stykket sammen efter anbefalinger fra Skolens Rejsehold, som statsministeren sidste år skabte for at kulegrave den danske folkeskole og drøftelser med kommunerne og de faglige organisationer fra skolens medarbejdere. Og så er Venstres forslag finansierede fra ende til anden.
 
Venstre tager ansvar for vores børns fremtid. Vi løser ikke skolens udfordringer med løse overskrifter, som ikke er finansierede. Det er hårdt, fokuseret arbejde, der virker.

 

 Indlægget er skrevet i samarbejde med  KRISTIAN ANDERSEN,folketingskandidat (V) i Nordjylland (V), Johs. V. Jensens Vej 40, Aalborg SV

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *