Lykke Friis på rundtur i Sønderborg og Aabenraa

I løbet af det seneste år, er det lykkedes at tiltrække mange ministre til Sønderborgområdet. Det har været vigtigt for mig, som lokalt folketingsmedlem, at vise vores regering, hvor det er vi i Sønderjylland og Sønderborg går forrest og hvad vi bidrager med. Uanset om det er kampen for kasernen, vores stærke landbrug eller vores klimavisioner, så er Sønderborg på alle måder et område der kan inspirere vores ministre. Derfor har jeg brugt meget tid og energi på at få Sønderjylland i deres kalendere.

Klimavisioner i Sønderborg
Mandag i den forløbne uge var det Klima-, energi og ligestillingsminister Lykke Friis, der besøgte vores område. Det var en veloplagt Klimaminister, der ankom til LINAK, hvor virksomhedens ejer, Bent Jensen, fortalte LINAKs besparelse på 1.000 ton CO2 det seneste år ved blot at tænke mere energirigtigt. Nu kommer de store skridt, først med egen vindmølle ved fabrikken, en solpark, der er installeret, og senere med kystnære vindmøller ud for Als.

Ud over at jeg selv deltog, var også Venstres gruppeformand i byrådet, Tage Petersen og andre direktører for energivirksomheder i området med til mødet. ProjectZeros adm. direktør, Peter Rathje fortalte ministeren om hele ideen med ProjectZero. Fra løs idé i 2007 til hvordan ZERO i dag involverer virksomheder, landbrug, befolkningen, turismen og tænker alt ind i en sammenhæng. Lykke Friis var meget glad for den store indsats for at få projektet forankret i befolkningen, så det ikke bliver et luftkastel, som man ser andre steder.

Herefter gik turen videre til Diamanten, den gamle Fryndesholmhal, som er blevet forgangseksempel for 1.300 andre haller i Danmark hvad angår miljø og energirenovering af gamle 70er halbyggerier. Sidste stop på turen var SIB ZERO+ huset, der er Danmarks første hus, som producerer mere energi, end det forbruger. Besøget i Sønderborg viste ministeren, at i Sønderborg taler vi ikke blot om klima og energi, her handler vi og meget er allerede nået.

Kvindekrisecenter gjorde indtryk
Fra visioner om kystnære vindmøller og CO2 neutralitet gik turen videre til et helt andet, men på alle måder et lige så alvorligt emne; nemlig vold mod kvinder. 28.000 kvinder og 9000 mænd udsættes hvert år for vold af deres partner, derfor er der i høj grad brug for kvindekrisecentrene.

Besøget startede med en rundvisning i huset, hvor Lykke Friis bed mærke i at det ikke virkede som en institution, men som et rigtigt hjem. Lykke Friis var samtidig imponeret over at alt i huset kommer fra sponsorer og fonde for at sikre, at de indtægter som stedet modtager fra det offentlige udelukkende går til behandling af kvinderne.

Som afslutning på besøget snakkede Lykke Friis med husets leder Ruth Malle og husets frivillige om hvilke tiltag der skal til, for bedre at kunne hjælpe kvinder, der er udsat for vold. 

Dagen afsluttet med biogas
Som det sidste punkt på dagsorden ankom Lykke Friis til LandboSyd, hvor 200 landmænd var klar til debat om biogas og landbruget som energileverandør.

Inden Lykke Friis gik på, fik jeg selv mikrofonen, til et kort indlæg om dansk landbrug. For mig er det vigtigt at gøre det helt tydeligt, at den store indtjening, som dansk landbrug leverer til dansk økonomi, ikke er noget vi kan undvære. Det er også væsentligt, at de 150.000 jobs, der findes i den danske fødevaresektor, og som skabes direkte eller indirekte af landbruget, ikke mistes. I det sønderjyske område alene udgør landbruget mellem 6 og 11% af den samlede beskæftigelse i de fire Sønderjyske kommuner.

Efter den indledning gik Lykke Friis på. Hun kom i sit oplæg langt omkring, lige fra de globale udfordringer med at sikre mad og energi nok til klodens voksende befolkning, til hvordan vi sikrer, at vi i Europa ikke starter et støttekapløb, om hvem der kan støtte de forssilfri energikilder mest muligt.

Da ordet blev givet frit var spørgsmålene mange og selvom Lykke Friis i enkelte tilfælde måtte bede tilhørerne om at vente til regeringen i løbet af foråret kommer med sit energiudspil, så blev der noteret mange konkrete forslag og ideer som ministeren lovede at tage med hjem. Jeg skal også nok følge op på de mange forslag. Alt fra forslag fra at lade andre aktører opføre biogasanlæggene, så den økonomiske risiko ikke alene ligger hos landmændene, til at lade energien fra biogassen komme ind på naturgasnettet kom i spil. Lykke Friis sluttede med at sige tak for de mange ideer og input, inden hun sagde farvel med et højt og tydeligt mojn.

Samlet set en dag hvor vi kom vidt omkring. Igen en dag, hvor det igen lykkedes at give en minister inspiration fra Sønderborg til hvordan man kan løse forskellige udfordringer. Uanset om det handler om store klimastrategier, vold mod kvinder, eller hvordan vi kan gøre et godt dansk landbrug, endnu bedre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *