Kystnære vindmøller bliver en realitet

Regeringen har fremlagt et markant, nytænkende og visionært energiudspil, frem mod 2050. udspillet rummer en lang række initiativer der vil gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer, skabe en lang række grønne jobs og øge Danmarks forspring som energieffektiv nation. Ønsket fra Sønderborg om, at få lov til at opstille kystnære vindmøller er også blevet imødekommet. Udspillet er i sin helhed en kæmpe sejr for miljø, erhvervsliv, Syd- og Sønderjylland, samt resten af landet.
 
Sønderborg som CO2 neutral i 2029 har mange set som en utopi, men med muligheden for kystnære vindmøller kommer vi endnu et skridt tættere på. Regeringens udspil er et kæmpe skridt fremad.
 
Det er kun en måned siden at Klima og energiminister Lykke Friis var i Sønderborg og Aabenraa, efter at jeg havde inviteret hende. Her blev Lykke Friis præsenteret for ProjectZero og planen om de kystnære vindmøller.
 
Sønderborg området har mange virksomheder, med stor viden om energi og miljøteknologi. Det er derfor ikke bare en sejr for målet om at blive CO2 neutrale, men det giver også beskæftigelse til det lokale erhvervsliv.
 
LINAK og Danfoss er blandt frontløberne på området i Sønderborg og har allerede selv taget initiativer med LINAKs egen solpark, lige som at virksomheden planlægger at få egen vindmølle. Virksomhederne vil sandsynligvis også komme til at spille en rolle, i forhold til etableringen af de kystnære vindmøller ligesom udspillets fokus på energirigtige boliger, sol, geotermi og storskala demonstrationsprojekter af energiprojekter vil betyde meget for området.

En kommentar til “Kystnære vindmøller bliver en realitet

  1. Hej Ellen Trane.

    Energicenter Fyn har siden 1995 forsøgt at opstille Offshore møller i Danmark, men har modtaget ialt 7 afslag, p.t. ligger der 2 “åben dør” ansøgninger ved Ens. men der er ikke meget håb, selvom vi påregner at anvende nye “Flydende” Beton-fundamenter, fremfor Polske fundamenter.

    Energistyrelsen kan suverænt afgøre om firmaet er god nok til at få tildelt en forundersøgelses tilladelse

    med venlig hilsen
    Ole Andersen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *