Der er gået gylle i fremtiden

Nedenstående indlæg er blevet bragt i den seneste udgave af KraftvarmeNyt, medlemsbladet for Foreningen Danske Kraftvarmeværker. 

Vi trænger i høj grad til at lægge det energipolitiske puslespil forfra. Flytter vi på en brik, eller skruer på en energiafgift i dag, så vælter de øvrige som var det dominobrikker – se bare på barmarksværkerne. Derfor er der behov for at rydde pladen og stille sig selv spørgsmålet: hvordan ville man lægge brikkerne, hvis man kunne starte forfra?

Selvfølgelig er en sådan øvelse afkoblet fra en virkelighed, hvor nettet og mange installationer eksisterer et givet geografisk sted, men jeg tror nu stadig, at det er en sund øvelse for at sikre en bedre ligestilling af de forskellige energiformer, såvel som sikre, at vi fremadrettet gør det, der er energipolitisk klogest og ikke bare lapper de huller, der opstår hen ad vejen.

Som medlem af energipolitisk udvalg siden jeg blev valgt i Folketinget den 8. Februar 2005, har jeg fulgt den markante ændring, der er sket fra at udvalget i Folketinget var et af de hengemte udvalg, til i dag, hvor energi og klima er på de flestes læber. Jeg har haft mit klare fokus på bedre anvendelse af biomasse (herunder biogas og afbrænding af tørfraktioner), intelligent energiteknologi, energibesparelser, ikke mindst i bygninger og produktion, vind på hav, særligt perspektiverne i de kystnære vindmølleparker og så stedbarnet sol, hvor udviklingspotentialet i Danmark slet ikke er udtømt.

Når jeg til indledningen skrev, at der er gået gylle i fremtiden, så er det fordi der er penge i skidtet og der er nok af skidtet. Anvendelsen af biomasse i Danmark er stort, men særligt, når det kommer til at sikre en bedre anvendelse af gyllen i biogassen så er der stadig lang vej igen. Når jeg bruger meget energi på at drøfte fremtiden for biogassen, så er det fordi det ikke bare løser et energipolitisk formål, men også -sammen med afbrændingen af tørfraktioner- kan sikre en bedre håndtering af udledningen af næringsstoffer i den danske fødevareproduktion.

Overordnet har mit fokus altid været at sikre, at Danmarks overgang til 100% fornybar energi sker så intelligent og omkostningsbevidst som muligt. Vi skal i langt højere grad tænke alternativt og bla. Åbne for privates investeringer i energirenovering af offentlige bygninger mod at de tjener de penge, der spares i energi over en årrække. I min verden skal vi løse problemerne sammen. Der er ikke noget, der hedder offentligt vs privat. Det er os alle i fællesskab som Danmark.

Læs seneste udgave af KraftvarmeNyt her:

http://www.fdkv.dk/magazine/magazine.php?id=71

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *