Tilskud til frivilligt socialt arbejde ender i kommunernes driftsbudgetter

Det er tanken, at paragraf 18-midlerne skal gå til at styrke samarbejdet mellem kommuner og frivillige sociale organisationer og foreninger. Men overraskende viser en ny rapport fra Ankestyrelsen, at langt fra alle pengene går til at støtte frivillige sociale aktiviteter.

De kedelige tal fortæller eksempelvis, at hver fjerde kommuner bruger mindre end halvdelen af de tilskudsmidler, de er blevet tildelt. I den kommune, der udbetaler mindst bruges kun 18 procent af kommunens paragraf 18-midlerne i at forbedre vilkårene for frivilligt socialt arbejde.

En anden kommune har ført hele 537.000 af de i 2009 tildelte 756.000 kroner over i kommunens almindelige drift. Pengene til frivilligt socialt arbejde kan derfor i princippet være gået til snerydning og vejarbejde.

 
Jeg synes, at det er højst besynderligt, at man modtager en så stor sum penge til at styrke samarbejdet med frivillige sociale organisationer, og så ikke udnytter potentialet. Kommunerne har fået disse penge til et bestemt formål.
Det er alt for let at undskylde sig med, at man ikke har modtaget tilstrækkelig med ansøgninger fra organisationer og foreninger til at kunne omsætte pengene i konkrete frivillige og socialt aktiviteter.  Regeringen har lige fremlagt en ny civilsamfundsstrategi. Målet er, at sikre, at flere danskere får lyst og mulighed for at udføre frivilligtarbejde, herunder frivilligt socialt arbejde. En af vejene frem er partnerskaber mellem kommuner, private og frivillige. En anden er at gøre det lettere at være frivilling og også sikre, at der er ressourcer til “rugbrødsarbejdet” så det frivillige arbejde ikke hvergang starter med en tiggergang hos private sponsorer.  

Jeg kunne godt tænke mig, at kommunernes første reaktion på manglende ansøgninger til §18, og at puljen til frivilligt socialt arbejde langt fra udnyttes, ikke var bekvemt at lade tilskuddet indgå i kommunens overordnede driftbudget, men derimod at vende blikket indad og spørge, hvordan man som kommune så kan gøre de foreninger og organisationer, der gør et stort stykke arbejde for at fremme frivilligt socialt arbejde, opmærksomme på, at der faktisk er midlerne til rådighed, som netop er tænkt til at udvikle og understøtte deres arbejde og virke.

I fremtidens samfund bliver der flere ældre og færre til at  hjælpe dem, der har brug for hjælp. Det stiller os over for en stor udfordring, og derfor er det afgørende, at vi allerede nu begynder at skabe en kultur for at den enkelte kan tage et større socialt ansvar, og at vi støtter de organisationer og foreninger, der arbejder for at styrke frivilligt socialt arbejde.

At 25% af kommunerne bruger mindre end 50% af det de modtager fra staten til støtte af de frivillige må ikke være en historie, der gentager sig. Det er ikke mindst i kommunernes egen interesse at støtte frivilligt socialt arbejde så meget som muligt. Det nemlig én af måderne vi kan sikre, at den enkelte borger og det offentlige i fællesskab kan løfte fremtidens udfordringer, hvor vi utvivlsomt for mere end hårdt brug for frivilligt socialt arbejde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *