Regeringen tager ansvar for økonomien

Husholdningsbudgettet for Danmark i 2011 er vedtaget. Det skete som altid efter en lang afsluttende debat i folketingssalen, hvor forskellene på Regeringen og oppositionen blev ridset tydeligt op. Der er i høj grad to veje for dansk økonomi. Den ansvarlige, men hårde som Regeringen og mange økonomer støtter, og så oppositionens, der med gældsætning og øget offentligt forbrug vil lade dansk økonomi sejle ud i en græsk tragedie.

Vi har lagt vægt på at føre en ansvarlig økonomisk politik. Vi siger ærligt at en genopretning af dansk økonomi i kølvandet på den globale finanskrive kræver mådehold, ansvarlighed, reformer og nulvækst i kommunerne. Det offentlige forbrug i i dag højere end det var i Anker Jørgensens dage og det er derfor nødvendigt, at sige stop for politikernes trang til at dele velfærdsgaver ud til højre og venstre. Oppositionen forsøger at bilde befolkningen ind, at et hurtigt velfærdsfix for lånte penge er muligt.

Ole Sohn argumenterer i bedste sojvetstil for, at vi kan opretholde vores levestandard  ved at ansætte flere i den offentlige sektor, sætte skatten op med 31,5 milliarder og arbejde 12 minutter mere om dagen. Det er et rent fatamorgana.

Finansloven rummer en lang række initiativer som vil skabe mere vækst i samfundet. Af vækstinitiativer kan nævnes 10 mia. kr. i ny risikovillig kapital, så vi kan få sat gang i de initiativer der skaber vækst og arbejdspladser i Danmark. En styrkelse af turismeerhvervet og et videnscenter for kystturisme. Derudover lempes iværksætterskatten og Regeringens vækstforum præsenterer først i det nye år en lang række initiativer, der skal skabe flere arbejdspladser og vækst i Danmark.

På sundhedsområdet er der vedtaget en stor kræftplan 3, for at sikre tidligere opsporing og bedre screening af kræft. Under den nuværende regering er overlevelseschancerne for kræft forbedret væsentligt, men vi har fortsat patienter, hvor der går alt for lang tid fra de første sygdomstegn indfinder sig til diagnosen er stillet. Det vil der blive rettet op på med Kræftplan 3 og vi skal fortsat have massivt fokus på at sikre, et dansk sundhedsvæsen hvor vi som borgere og patienter trygt kan overlade os i lægernes varetægt.

En delaftale af finansloven – trafikaftalen sikrede også, at vi her i Sønderborg kunne slutte året af med, at få udvidet rundkørslen ved Grundtvigs Allé og få en ny perron ved Alsion , så banegården og Alsion nu kommer til at hænge sammen som det oprindeligt var tænkt.  Det er et arbejde, der startede helt tilbage i A.P. Hansens tid som borgmester, og jeg er derfor meget tilfreds med, at jeg nu kan sætte flueben ved det.

Vi er på vej ind i et valgår. Jeg glæder mig til at kæmpe for at Danmark fortsat har en liberal regering, som har fokus på hvordan vi sikrer og skaber penge til vækst, og ikke kun hvordan man bruger penge.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *