Pressemeddelelse: Nu er det Tysklands tur til at levere!

I det dansk-tyske grænseland har fronterne det seneste stykke tid været trukket hårdt op. Slesvig-holsten skal spare på deres finanser, hvilket har betydet at det tyske samfunds støtte til de danske mindretalsskoler nedsættes. Reduktionen i støtten vil reelt betyde at ca. 20 af 47 skoler skal lukkes.

I den nye finanslov har Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne vedtaget at sikre fuldt tilskud til de tyske mindretalsskoler.

– Jeg er meget glad for, at vi i den nye finanslov cementerer tilskuddet til de tyske mindretalsskoler. Vi sender et tydeligt signal til tyskerne om, at vi i Danmark tager mindretallenes anerkendelse alvorligt, siger folketingsmedlem Ellen Trane Nørby.

København-Bonn-erklæringen fra 1955 skal sikre, at folkegrupper på begge sider af grænsen kan bevare deres nationale og kulturelle identitet, og den slesvig-holstenske landsregering er med sin spareplan blevet kritiseret for at komme på kant med erklæringen.

Det danske mindretal i Sydslesvig bidrager til et mangfoldigt kulturelt billede syd for grænsen, og der er stor respekt for de nordiske værdier indenfor skole og kultur.

 – Med dette punkt i finansloven sikrer vi, at ligebehandlingsprincippet overfor de tyske mindretalsskoler overholdes. Jeg opfordrer den slesvig-holstenske landsregering til at genoverveje de kraftige besparelse på mindretalsskolerne, slutter Ellen Trane Nørby.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *