Vi sikrer vækst og udvikling i hele landet

Vi har det ambitiøse mål at Danmark i 2020 skal være blandt verdens ti rigeste lande. Det bliver vi kun, hvis vi kan skabe udvikling og vækst i hele landet. Derfor har regeringen netop fremlagt 37 konkrete initiativer til, hvordan borgere og virksomheder i de danske yderområder kan skabe gode muligheder for at bo, arbejde og drive virksomhed. Mange af ideerne er dem vi i Venstre tidligere på året fremlagde for at sikre et Danmark i balance. 

Et af tiltagene er en forundersøgelse af en udvidelse af Rute 11 mellem Tønder og Esbjerg. Hvis vi vil skabe arbejdspladser og iværksætteri i fremtiden i hele Syd – og Sønderjylland, så er det en forudsætning, at infrastrukturen er i top, så vores område er trafikalt forbundet. Folk skal kunne komme hurtigt til og fra arbejde, og erhvervslivet skal nemt og hurtigt kunne transportere sine produkter til kunder syd for grænsen. Derfor er forundersøgelsen en glædelig realitet, og forhåbentlig kan det føre til, at vi får en parallelmotorvej med E45 fra Esbjerg til Tønder, så motorvejstrafikken på Vestkysten bliver forbundet med det tyske motorvejsnet. Det er mit ønske, og derfor har jeg også bedt den for nyligt nedsatte dansk-tyske trafikkommission om at se på mulighederne for en ny motorvej.

Som et andet initiativ gør vi planloven, i kommuner i vores del af landet, mere smidig. Kommunerne kan fremover på en mere enkel måde kunne etablere boligområder og give tilladelse til udvidelse af eksisterende butikker og erhvervsvirksomheder. Det bidrager til, at vores lokalsamfund kan spire endnu mere. Der er ikke længere tvivl om, at Venstre er anfører, når det gælder om at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser i hele landet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *