Trafikal sammenhæng over grænsen

Det sydlige Jylland er porten til Europa, desværre er porten efterhånden ved at være så smal at komme igennem, at der må initiativer til. Derfor er vi også glade for det at er oprettet en dansk-tysk transportkommission, der skal sætte fokus på det trafikale samarbejde og bedre trafikplanlægning, henover grænsen. En stærkere trafikplanlægning, der tager højde for de trafikale udfordringer der allerede nu opleves i området er nødvendigt, hvis vi stadig skal have store virksomheder liggende i det sydjyske. Der er behov for ordentlige rammebetingelser, for at virksomheder hurtigt at kunne få sine vare ud i Europa, men i lige så høj grad give arbejdskraften mulighed for at flytte sig hurtigt, således vi får en stærkere sydjysk mobilitet. Vi har henvendt os til transportministeren med tre punkter, som kommissionen bør se på for at sikre en hensigtsmæssig trafikal sammenhæng henover grænsen. Vi ønsker en stærkere togdrift nordpå mod Århus, så man slipper for op imod 3-4 omstigninger, samt en bedre togdrift sydpå mod Hamborg. Vi ønsker at kommissionen skal se på en parallel vestkystmotorvej med E45, som forbinder Esbjerg, Ribe og Tønder sammen med vejene ned gennem Tyskland og Benelux landene. Samtidig bør kommissionen af hensyn til de bløde trafikanter og cykelturisme, også se på muligheden for at etablere en cykelfærge over Flensborg Fjord. Der er brug for investeringer i infrastrukturen som i højere grad binder regionen sammen henover grænsen og skaber grundlaget for vækst og udvikling.

Læserbrevet er skrevet sammen med MF Eva Kjær Hansen (V).  

En kommentar til “Trafikal sammenhæng over grænsen

  1. Hvorfor ikke tænke lidt mere i jernbaner, når trafikken i grænselandet alligevel tages op? Fra køreplanskiftet i december 2010 indsætter DSB et IC-tog til Flensburg, således at togskift undgås. Rådet for Bæredygtig Trafik har for flere måneder siden foreslået transportministeren, at det allerede eksisterende IC-tog til Sønderborg deles undervejs (i Vojens) med henblik på togbetjening af Haderslev. Med et nyt IC-tog kunne det tænkes at dele dette i Rødekro (til Åbenrå) eller i Tinglev (til Tønder).

    For relativt beskedne midler vil togtrafikken til og i Sønderjylland herved kunne få et gevaldigt løft. Til orientering meddeles, at de eldrevne IR4-tog snildt kan kobles sammen med de dieseldrevne IC3-tog.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *