Rød blok misinformerer om fattigdomsår

De to socialdemokrater Anne-Mette Meldgaard og Kim Mortensen har (i JV 17/8) tydeligvis ikke sat sig ind i regeringens arbejde for at hjælpe de mest udsatte grupper i vores samfund. I hårde vendinger beskylder de to politikere regeringen for at have nedprioriteret EU’s fattigdomsår. Jeg må – igen – tage klart afstand til denne beskyldning, og lad mig forklare hvorfor.

EU’s fattigdomsår handler om at skabe debat i EU-landene samt at sætte fokus på de grupper af mennesker, der har det sværest i vores samfund. Det kan dreje sig om personer, der føler sig socialt marginaliseret, folk med et misbrug, eller dem som af den ene eller anden årsag har svært ved at betale varmeregningen. EU-året handler altså først og fremmest om oplysning. Derfor har regeringen selv iværksat en række fornuftige initiativer, men vi har især prioriteret at støtte det arbejde som forskellige socialfaglige organisationer dagligt udøver på dette område.

Disse organisationer har fået frie muligheder til at forvalte de over 3 millioner kroner. Om penge skal gå til oplysning, debat eller decideret hjælp, det er op til organisationerne selv. Derfor er det usagligt, når rød blok atter kommer med usandheder om regeringens prioritering af EU-året.

I modsætning til rød blok har regeringen et bredt syn på fattigdom. For os handler fattigdom ikke alene om penge. Jeg tror, vi alle ønsker et samfund, hvor fattigdommens ansigt ikke er til stede, men fattigdom handler om langt mere og andet end økonomi, og derfor er det fattigt, når S påstår, at alle problemer bare kan løses ved at sende en større check. Mange udsatte i Danmark kæmper med en lang række komplekse problemer som kræver en helhedsorienteret og målrettet socialpolitisk indsats.

Som socialordfører har jeg sammen med den konservative socialordfører udarbejdet en række effektive fattigdomsindikatorer, der kan bruges som et konkret forebyggende redskab til at lokalisere og hjælpe de mennesker i vores samfund, der har behov for ekstra hjælp og støtte. Vi har i foråret fremlagt den nye hjemløsestrategi, der inden 2014 skal have bekæmpet hjemløshed. Til efteråret fremlægger vi en ny psykiatri og misbrugspolitik, og forårets store initiativ over for udsatte boligområder og unge, der vokser op i kaotiske omgivelser, følges op af en ny plan, der skal bekæmpe ghettoisering. Det er alt sammen socialpolitiske initiativer, som skal være med til at forhindre, at personer i vores samfund bliver socialt marginaliseret og ekskluderet.

Regeringen har fra dag 1 haft fokus på de udsatte grupper i vores samfund – det har vi også i EU’s fattigdomsår. Men modsat oppositionen, så forsimpler vi ikke den enorme udfordring, der ligger i at bekæmpe fattigdom i samfundet. Vi tror ikke på ”S- mantra” om, at man bare skal sende en check. Misbrugerens problemer forsvinder jo ikke fordi S sender en check. Der skal helt andre langsigtede initiativer til, og dem arbejder vi hver dag med for at sikre, at det danske samfund giver alle en god opvækst og livsbetingelser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *