Vi har fokus på de udsatte grupper

Endnu et folketingsår er afsluttet og igen i år har ansvarlighed været omdrejningspunktet for regeringens politik. Det er der såmænd ikke noget nyt i, for sådan har det været siden 2001, hvor Venstre overtog lederskabet. Det gælder ikke mindst, når vi kigger på det socialpolitiske område.  Hele forudsætningen for, at vi som samfund kan føre en ordentlig socialpolitik og sikre de svageste i samfundet er, at der er stabilitet om den danske økonomi. Det er altid de svageste, der bliver ramt først, hvis populistiske politikere ikke sikrer det økonomiske fundament for velfærden. 

Hver dag arbejder vi i Venstre hårdt for at forbedre tilværelsen for de svageste og mest udsatte personer i vores land, da disse har størst brug for hjælp. Vi har for nylig gennemført en omfattende reform, der skal hjælpe udsatte børn og unge. Barnets Reform kalder vi den, da barnet netop får større indflydelse på sit eget liv, f.eks. i forhold til, om barnet ønsker samvær med sine forældre eller ej. Derudover er hele plejefamilieområdet blevet opprioriteret, og sagsbehandlingen er blevet styrket, så vi forhåbentlig kan undgå de skrækkelige sager, hvor såvel forældre som kommuner svigter udsatte og omsorgssvigtede børn og unge.

Et andet socialpolitisk mærke, der er blevet indskrevet i regeringsprogrammet, er at få afskaffet den ufrivillige hjemløshed i Danmark. Vi vil ikke acceptere, at der er folk, der lever uden tag over hovedet, mens størstedelen af befolkningen sidder rundt om bordet indenfor. Regeringen har derfor afsat 500 mio. kr. til en omfattende hjemløsestrategi, der skal sikre bedre opsøgende hjælp, såvel som flere skæve boliger. Alene i 2010 er der blevet etableret 266 flere nødovernatningspladser, ligesom der skal bygges flere boliger til hjemløse for 35. mio. kr.

De mennesker i vores samfund, der har et misbrug er ofte nogle af de mest udsatte og ofte er det også dem, der mister kontakten til deres familie, bliver syge og opbygger stor gæld. Deres tilværelse er hård og ensom, og vejen ud af misbruget er ofte lang og vanskellig. Vi har allerede indført en behandlingsgaranti, så alle misbrugere har ret til at komme i behandling for deres misbrug allerede efter to uger. Men der er stadig meget at gøre, og derfor fremlægger vi til efteråret en helt ny handlingsplan til bekæmpelse af misbrug. En ordentlig og anstændig socialpolitik er hjertestof for Venstre, og de udfordrende sociale problemer i samfundet vil vi også fremover tage hånd om, for det skylder vi som samfund, de mennesker, der har behov for hjælp.

En kommentar til “Vi har fokus på de udsatte grupper

 1. Hej Ellen, jeg er ikke i tvivl om, at du mener og står for det du skriver her og fremfører også i andre sammenhænge. Jeg har uanset et kæmpe ønske til fremtidig udsatte-politik og det er, at den ikke fortabes – med de mest udsatte som de primære ofre – på den partipolitiske kampscene. Udsatte-politik er bare kønnest og – ikke mindst bedst og mest effektiv – når den er saglig, velfunderet og evidensbaseret. Som fx da et (næsten) samlet Folketing vedtog dansk heroinbehandling. Det var smukt! Selv om jeg er ked af, at udarbejdelsen af den kommende handleplan på stofområdet – så vidt jeg er orienteret – ikke inddrager fagmiljøerne i dette så væsentlige arbejde, ser jeg frem til den og vil have lov til at håbe helt frem til, at jeg eventuelt alligevel måtte blive skuffet, at nedbringelse af dødeligheden blandt stofbrugere gives højeste prioritet. I en ressourcebegrænset virkelighed må man altså sætte ind i den allertungeste ende – også hvis det kræver, at man politisk må sluge en kamel eller to. Jeg vil håbe på etablering af retten til at fravælge religiøs behandling, og på en skærpet forpligtelse for det offentlige til at vejlede stofbrugerne, når de står overfor visitation til stofbehandling med religiøst fundament og risici i denne forbindelse. Jeg har mange flere håb og ønsker … Også om reelle forsøg på at hive og trække i arbejdsmarkedet, så der faktisk bliver plads til de udsatte og dertil også nogle helt beskedne, synes jeg selv, ønsker om, at kommunerne sikrer de udsatte ordentlige og fyldestgørende handleplaner samt overholdelse af helt basale sagsbehandlings- og forvaltningsretlige regler …
  Fsva. behandlingsgarantien, som du nævner ovenfor, er den bestemt god og anerkendelsesværdig, men burde forlængst have været fulgt op med en garanti for kvalitet og reelt indhold i den udbudte stofbehandling samt, ikke mindst, en sikring af en kvalificeret og sammenhængende medicinsk substitutionsbehandling, herunder også et ditto frit valg ift. denne. Der er frit valg ift. den psykosociale behandling (behandlingsgarantien, servicelovens § 101, stk. 4), vi har længe hyldet princippet om frit sygehusvalg og frit valg i en række andre sammenhænge, og vi skal naturligvis tilbyde stofbrugerne frit valg af substitutionsbehandling. Fraværet heraf spænder ben for det frie valg ift den psykosociale behandling og det var vel ikke hensigten!?
  Jeg har ingen som helst hellig krig mod kommunalreformen, men stofbehandlingen, om end den også forinden kunne kritiseres for mangt og meget, har lidt alvorligt under denne omlægning af Danmarkskortet. Der er mange steder nu tale om så små enheder, at de er tæt på at være HELT indholdsløse. Det er uhyre trist.
  Jeg sætter stor pris på, og har tillid til, at du vil kæmpe videre for de mest udsatte – de har brug for det!

  Imorgen er det international mindedag for afdøde stofbrugere; at så mange stadig dør i så alt for ung en alder, må vi alle påtage os ansvaret for. Og handle.

  Mange hilsner Nanna, gadejurist

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *