Landbruget skal have smidigere regler

Blot fordi vi stiller høje krav om dyrevelfærd og til miljøet, så er det ikke rimeligt, at landmændene skal kæmpe med langhårede bureaukratiske regler, når der skal foretages mindre ændringer på bedriften. Derfor vil Venstre med et nyt lovforslag forenkle administrationen af miljøgodkendelser, samtidig med at det høje beskyttelsesniveau fastholdes. I dag kan landmanden først opføre gyllebeholdere og ensilage-pladser på sin gård, når der foreligger en miljøgodkendelse, men det skal fremover kunne klares med en anmeldeordning. På samme måde bliver det som udgangspunkt heller ikke nødvendigt med en miljøgodkendelse, hvis landmanden ønsker at bygge om i sin stald for at kunne leve op til nye dyrevelfærdskrav. Så længe antallet af dyreenheder ikke stiger og miljøbelastningen dermed ikke øges, så skal landmændene have friere rammer end de har i dag. Det kommer især de mælkeproducenter til gode, der vil være nødsaget til at udvide sit staldanlæg, når der fra 2012 indføres et krav om, at en ko skal have sin egen sengebås af hensyn til dyrevelfærden.  Det nye forslag er blot ét blandt flere forslag, som Venstre vil gennemføre for at sikre bedre vilkår for landbruget uden at gå på kompromis med miljøet og dyrevelfærden. Forslaget ligger fint i tråd med den indsats som Venstre fører mod den bunke af overflødige og stive regler, der er i vores samfund. Hvis regler ikke har andet formål end at være omstændelige og til besvær, så skal de ændres til gavn for borgerne. Det gælder også, når det drejer sig om landbruget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *