Barnets Reform er et stort fremskridt

Plejefamilier ved bedre en nogen andre, at alle børn i Danmark ikke bliver født ind i trygge og stabile rammer, hvor de kan få en kærlig og god opvækst. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi med vedtagelsen af Barnets Reform har styrket hele plejefamilieområdet, og har taget børnenes ret, til at vokse op i et miljø med omsorg og nærvær, alvorligt.

En særlig afgørelse i Barnets Reform er indførelsen af en ny type plejefamilier, de såkaldte “kommunale familieplejere”. Der er flere, der har været lidt betænkelige med sådan en opdeling mellem en “normal” og en “kommunal” plejefamilie, men opdelingen er ganske naturlig og har et helt bestemt formål. Alle børn er forskellige. Det gælder også de mere udsatte børn, der alle har forskellige oplevelser med i bagagen, og derfor kræver det, at plejefamilierne har og anvender forskellige metoder til at hjælpe børnene. De fleste børn i familiepleje har blot brug for nærhed og omsorg fra en plejefamilie, hvor de naturligt indgår som en del af familien, og hvor hverdagen foregår i rolige og stabile rammer. For andre børn er det langt fra tilstrækkelig. Kommunerne skal derfor kunne regne med, at plejefamilierne har den viden og indsigt, der er nødvendig til at håndtere og hjælpe disse børn, så de kan få en bedre tilværelse.

Det kommer selvfølgelig ikke af sig selv, og derfor giver reformen plejefamilierne bedre muligheder for at efteruddanne sig. Men hvis vi vitterlig vil hjælpe børnene, så skal vi også være konsekvente og kræve, at plejefamilierne er egnet til det, og derfor er det også helt naturligt, at de som ikke uddanner sig, ej heller skal være plejefamilie. Reformen er skam lavet til at forbedre vilkårene for plejefamilierne, men først og fremmest, så har den til formål at styrke indsatsen over for de udsatte børn. Som navnet antyder, så er det børnenes reform.

Et område, der stadigvæk ikke er tilfredsstillende er kommunernes tendens til at nedjustere den økonomiske støtte til familierne, når der sker fremskridt med barnet. Størstedelen af plejefamilierne yder en imponerende indsats i sit arbejde som plejeforælder, og derfor kan det ikke være meningen, at familierne straffes, når tingene går i den rigtige retning. Vi afprøver allerede nu forskellige modeller for, hvordan vi kan undgå en omvendt resultatløn, og vi vil arbejde for, at forbedre lovgivningen, så vi kan forhindre det negative incitament til at gøre en ekstra indsats.

En balancegang…

Lovgivningen giver på grund af Barnets reform nu plejefamilierne ret til at blive høringspart i tre slags sager. Det er et stort fremskridt, og det er til gavn for både plejefamilierne og børnene. Når det er sagt, så skal vi hele tiden opretholde en balancegang i forhold til, hvor meget plejefamilierne skal inddrages i forskellige afgørelser, og i udformningen af børnenes handlingsplaner. Plejefamilierne kender børnene godt, og den viden skal man selvfølgelig lytte til. Men vi må heller ikke glemme, at plejefamilierne ofte er dybt involverede i sager om barnets ve og vel, og at det kan være svært for familierne at træde et skridt tilbage og forholde sig neutral til sager, der kan få store økonomiske konsekvenser for familien og det måske kommer til at skygge for hvad der reelt er de bedste rammer for barnets fremtid.

Hvad med efterværn?

Hvis barnets fremtid skal sikres, så betyder det også et bedre efterværn. Flere har beskyldt reformen for, at den sparker hele problemstillingen om efterværn ud til hjørne, og dermed på standby. Det vil jeg godt slå fast én gang for alle, at det er forkert. Vi har igangsat en undersøgelse af de nuværende regler om efterværn, for netop at sikre os, at de bidrager til, at når børnene fylder 18 år, så kan de leve et godt og selvstændigt liv, hvor de har økonomiske midler og den rette hjælp til sin rådighed. Resultatet af undersøgelsen skulle egentlig først ligge klar i 2011, men som en del af reformen, har jeg været med til at fremrykke resultatet, så det nu allerede ligger klar til næste år, og så vi inden for en kort periode, har et resultat, vi kan forholde os til og bruge til noget.

Med Barnets Reform er hele plejefamilieområdet blevet opprioriteret, og vi har styrket rammerne omkring indsatsen over for udsatte børn. Alle børn skal have mulighed for at få en opvækst og en tilværelse, der er præget af tryghed, tillid og trivsel, og jeg er sikker på, at vi med reformen nu kan tage et kæmpe skridt i den rigtige retning.

Læs aftale om Barnets Reform her

En kommentar til “Barnets Reform er et stort fremskridt

  1. Hej Ellen!
    Det lyder godt at du/i vil støtte de svage som ikke har fået de samme muligheder som os andre, i starten af livet. Som jeg forstår det, vil i styrke indsatsen over for børn anbragt i plejefamilie og det er godt. Jeg håber ikke at tanken bag, er at nedprioritere anbringelser på døgninstitutioner. En del børn og især unge har fortsat brug for et tilbud som er mere robust.
    MVH. Ulrich Poulsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *