Bred opbakning til indsats mod ungdomskriminalitet

– Efter uger med forskellige meldinger fra oppositionen, er det nu glædeligt, at der er fundet bred politisk opbakning til regeringens politik på området for bekæmpelse og forebyggelse af ungdomskriminalitet. Det vidner om, at regeringen har fokuseret på den rigtige indsats med konsekvens og forebyggelse.  Med satspuljen igangsættes nu en markant gadeplansindsats, den tidlige identifikation og opsporing styrkes, kommunerne får mere målrettet hjælp og der indføres nye regler for magtanvendelse.  Siger Venstres Socialordfører Ellen Trane Nørby

Med initiativerne til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet følger 454 millioner kroner i perioden 2010-2013. Derudover udmøntes penge til Barnets reform,  til en ny Psykiatrihandlingsplan, til NGO drevne projekter og til en række andre initiativer, der kommer nogle af de mes udsatte grupper i vores samfund til gavn. Venstres socialordfører Ellen Trane Nørby og udsatteordfører Marion Pedersen har været med under de afgørende forhandlinger og de glæder sig over aftalen.

–  Venstre har længe arbejdet for et øget fokus på prostitution, og vi er meget tilfredse med, at det nu har været politisk muligt at afsætte penge til en stor uvildig undersøgelse af området. Etableringen af behandlingstilbud på kvindernes præmisser med værestedsfunktion og overnatningsmuligheder på Vesterbro vil forhåbentligt også forbedre kvindernes tilværelse. Siger Marion Pedersen og socialordfører Ellen Trane Nørby

Begge politikere glæder sig ligeledes over udbredelsen af arbejds- og rehabiliteringssteder for personer med en erhvervet hjerneskade. Et ønske som Venstre og Konservative sammen har arbejdet for at styrke, så personer med en erhvervet hjerneskade får bedre muligheder for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. I hovedstatsområdet har Hovedhuset stor succes og det er denne type steder, der nu udbredes til hele landet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *