Rekordramme til kommunerne

Aftalen mellem KL og regeringen for kommunernes økonomi skaber en rekordramme, der ikke er set lignende tidligere. Særligt bemærkelsesværdigt er det markante løft i anlægsinvesteringer på 5 mia. kr., så kommunerne fra næste år af kommer op på en anlægsinvesteringsramme på 20 mia. kr. Dermed slipper regeringen tøjlerne fri, til investeringer i skoler, daginstitutioner, plejehjem mm For den øgede ramme kommer netop fra reringens kvalitetsfond, som er oprettet for at sikre et løft i den offentlige velfærd og de institutionr vi alle møder i det daglige.

Kommunerne får også mere frihed i indførelsen af madordningen i daginstitutionerne og ordningen kan løbende indpases over det kommende halvandet år. Der tilføres også 400 mio. kr. ekstra til ordningen, der skal sikre at børn  fra starten får gode kostvaner og måltider bliver en del af kerneopgaven i daginstitutionerne.

Afbureaukratisering og effektivisering er også en del af aftalen. og her er der ikke tale om tomme floskler, men konkret handling, der kan sikre en besparelse på en milliard, som istedet kan bruges på borgernær service. Halvdelen af besparelsen sikres gennem en markant afbureaukratisering af statslige regler.

En pulje gør det muligt for økonomisk trængte kommuner at hæve kommuneskatten, og modregne stigningen i de skatter staten opkræver, så den enkelte borger ikke mærker en forskel og skattestoppet overholdes. Så borgerne i de danske kommuner kan stadig sove trygt og forsikre sig, at de samlet set ikke skal betale mere, selvom at deres kommune får lov til at hæve kommuneskatten.

Kommuneaftalen er en stærk aftale, der både styrker kommunernes handlemuligheder, skabre bedre rammer i vores institutioner, styrker den borgernære service og starter en afbureaukratisering, som vi fortsætter i efteråret. Alt i alt et godt grundlag for de nye kommunalbestyrelser som vi skal vælge til november.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.