Venstrefløjen truer skolen for alle

Debatindlæg bragt i JP 

Folkeskolen er kimen til et vellykket samfund med stor social mobilitet og lige muligheder for alle unge. Sådan så landets to store politiske bevægelser, Venstre og Socialdemokratiet, det allerede for 100 år siden, da den nye Venstre-regering med senere statsminister J. C. Christensen som undervisningsminister gennemførte sin skolereform og gjorde op med den klassedelte undervisning af danske børn. Det dokumenterer journalist Lars Olsen i sin nye bog, ”Den Sociale Smeltedigel”, som omtales 24.1. i JP.

Vi er ikke mindre ambitiøse med folkeskolen og uddannelseserne end V og S for 100 år siden. Vi ser uddannelsessystemet som løftestang for både den enkelte og for hele det danske samfund. Ja, uddannelse er midlet til at sikre alle mennesker mulighed for at vælge deres egen livsbane frem for at være bundet til det livs- og uddannelsesmønster, deres forældre gav dem med i bagagen. Præcis det har været baggrunden for den lange række af ambitiøse initiativer, Venstre og regeringen har taget på uddannelsesområdet de senere år.

For os vil det aldrig være tilfredsstillende kun at have en af verden dyreste skoler – vi vil også have en af verdens bedste skoler! Det er navnlig af hensyn til den sjettedel af folkeskolens elever, der efter ni år på bænken hverken kunne regne eller læse, at vi har strammet op på fagligheden, indført flere timer, elevplaner, tests, osv. osv.

Det er netop for at sikre en effektiv integration af indvandrerbørn, at vi har indført sprogstimulering i børnehaverne og børnehaveklasserne. Det er netop for at sikre alle en uddannelse, at vi har taget nye initiativer til at åben for mere praktisk skolegang – og åbnet for mesterlære mv. i ungdomsuddannelserne. Det er netop for at sikre alle unge reelle muligheder for at få en videregående uddannelse, at vi er på vej med en række initiativer til at gøre op med den negative sociale arv på universiteterne.

Vi har mødt hård kritik fra venstrefløjen for det meste. Særligt fra SF og De Radikale. Men også Socialdemokratiet, som Lars Olsen ellers påviser i mange år har været drevet af de samme sociale skole- og uddannelsesvisioner, som Venstre.

Og netop nu, hvor Socialdemokratiet laver polemik om de nye tests i folkeskolen og i det hele taget binder sig ind i et tæt skæbnefællesskab med SF, burde Lars Olsen have al mulig grund til at råbe vagt i gevær! Det gælder i skole- og uddannelsespolitikken som i udlændinge-, rets- og skattepolitikken, at alle de seneste års fremskridt er i fare for at ryge ud med badevandet, hvis venstrefløjen får magt som den har agt.

Den sociale smeltedigel risikerer at gå op i samme lemfældige og uambitiøse uddannelsespolitik, venstrefløjen førte op gennem 1990erne. Det var en katastrofe for de svageste elever dengang, og det vil det blive på ny. Venstre er garanten for en skole, der løfter alle.

 

Indlægget er skrevet i samarbejde med Kristian Andersen, folketingskandidat i Nordjylland.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *