Fattigdom skal udryddes!

Debatindlæg til Nordjyske

Fattigdom skal udryddes! Det er vores, det er Venstres og det er regeringens holdning. Derfor er Danmark fortsat det land i verden, hvor ligheden er størst. Og heldigvis er meget, meget få mennesker i Danmark varigt fattige. De fleste er det i korte perioder mellem to jobs, mens de studerer og har udsigt til bedre indkomster, lige som mange selvstændige erhvervsdrivende er det. Det har gentagne undersøgelser fra Socialforskningsinstituttet vist. Og fattigdom udryddes hverken i Aalborg eller nogen andre steder ved at opgive en række af de redskaber, der de senere år med stor succes har bidraget til at løfte tusinder af mennesker ud af et passivt liv på offentlige overførselsindkomster og ind på arbejdsmarkedet.

Derfor må vi vende tommelfingeren nedad, når S-politikeren Thomas Kastrup-Larsen og integrationsrådet (20.12.) som første og eneste forslag til at hjælpe børn i svage indvandrerfamilier nu vil afskaffe starthjælpen, kontanthjælpsloftet og kravene om at man skal arbejde et meget beskedent antal timer til gengæld for hjælp. Det er en utrolig kortsigtet løsning og generel ligegyldighed med mennesker, Kastrup & Co. her leverer.

Det ville være en tilbagevenden til gamle dages fejlslagne S-politik, hvor indvandrere i stor stil i årevis kom til Danmark og levede på gavmilde offentlige overførsler – og blev mere og mere isoleret i det danske samfund i stedet for at finde plads på arbejdsmarkedet, hvor de kunne forsørge sig selv og deres familier.

Det er netop denne katastrofale S-politik, vi gør op med i disse år. Takket været solide rammebetingelser for erhvervslivet og en aktiv uddannelses- og beskæftigelsespolitik er 75.000 indvandrere og efterkommere de senere år kommet i arbejde i det danske samfund. (150.000 dagpenge- og bistandsmodtagere i det hele taget). Det er integration og fattigdoms-bekæmpelse på samme tid. Og det er præcis vores og Venstres ambition. Selvfølgelig skal vi som et stærkt velfærdssamfund tage hånd om vores svageste – især børnene. Men det gør vi også. Vi tager netop i disse år en række nye tiltag for at løfte udsatte børn og familier:

Venstre og regeringen tager hele tden nye initiativer til at sikre alle børn gode vilkår i Danmark. Senest sikrer vi bl.a. udsatte børn deltagelse i kultur- og fritidslivet på linje med andre børn. Præcis som vi med Barnets Reform og målrettet indsats mod den negative sociale arv i uddannelsessystemet fokuserer på at sikre udsatte børn bedre muligheder i det danske samfund.

I det få måneder gamle satspuljeforlig firdobles julehjælpen. Ikke fordi behovet er blevet firdoblet siden sidste år – men fordi vi ved siden af julehjælpen gennem 12 frivillige organisationer samtidig tilbyder udsatte familier hjælp og rådgivning til at få rettet op på deres økonomi og sociale situation. Vi giver altså de udsatte personlig støtte og redskaber, der kan sikre dem en bedre situation på længere sigt. ¨

I det hele taget tager vi nu initiativ til en forebyggende indsats over for en række udsatte grupper. Det gælder blandt andre sårbare mødre og deres børn, børn og unge der kæmpe rmed ADHD. Lige som vi gør en særlig inddats for at forbygge, at lejere bliver sat på gaden. Desuden tager vi nu skridt til en særlig indsat i forhold til socialt udsattes sundhed.

Debatindlæget er skrevet i samarbejde med Kristian Andersen, Folketingskandidat (V) i Nordjylland

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *