Den solide euro

Læserbrev bragt i Frederiksborg amtsavis 

Under overskriften ”den stupide euro” angriber Ole Thorbek (OT) (1/12) mit synspunkt om, at det ville være smart hvis Danmark var med i euroen. OT argumenterer for, at landene udenfor euro-zonen har lavere arbejdsløshed og at vi ikke bør følge de restriktive regler som euroen medfører. Dermed undergraver han, givetvis uden at vide det, sit eget argument. Sagen er nemlig, at Danmark i dag følger alle euroens regler til punkt og prikke, uden at være med til at beslutte dem. Hvor vidt et land har høj beskæftigelse har i og for sig ikke noget med euroen at gøre; Irland og Frankrig er begge med i euroen, men har meget forskellige arbejdsmarkeder og økonomiske politikker. Til gengæld er det helt sikkert, at euroen beskytter landenes valutaer mod spekulation og ufrivillige devalueringer, som dem England, Norge og Sverige har oplevet. Og hvad er der så skadeligt ved det spørger OT? Svaret er, at devalueringer nok giver en kortsigtet konkurrencefordel, men at det på længere sigt medfører lavere troværdighed for landenes nationalbanker, højere inflation og højere lange renter. Derfor har et stort politisk flertal støttet fastkurspolitikken siden 1982. 

4 kommentarer til “Den solide euro

 1. Ellen Trane Nørby glemmer at gøre opmærksom på, at det er den tidligere formand for EU-Kommissionen, Prodi, der har betegnet ØMU’ens konvergenskrav som stupide. Han vidste, hvad han talte om. Konvergenskravene er blandt andet stupide fordi de med deres rigide krav om grænser for statsunderskud begrænser medlemsstaternes muligheder for at føre en krisedæmpende politik. Derfor har en række ØMU-lande, bl.a. Tyskland og Frankrig en høj arbejdsløshed.
  Det er mere end tvivlsomt, om Danmark i midten af 90’erne kunne have gennemført kickstarten af dansk økonomi, hvis Danmark dengang havde været med i ØMU’en. Heldigvis var Danmark ikke medlem, og kickstarten lagde grunden for den høje beskæftigelse vi har haft i en del år, og som er væsentligt højere end i ØMU-området.
  England, der har en flydende valutakurs har herigennem opnået en meget vigtig konkurrencefordel i en situation, hvor der generelt er udsigt til højere arbejdsløshed, og renten i England er lavere end i ØMU-området.
  Såvel Danmark som England og Sverige, der alle står uden for euroen, har haft en større vækst end euro-landene og en væsentlig lavere arbejdsløshed. Det skyldes, at ØMU’en, som Prodi påpegede det, bygger på nogle stupide konvergenskrav, der forhindrer en krisedæmpende politik.
  Euroen beskytter overhovedet ikke nogen for frivillig devaluering. Euroen flyder ift. stort set alle andre valutaer i verden, og værdien af euroen går løbende op og ned, hvorved hele euro-området løbende oplever ufrivillige devalueringer.
  Kronen kan blive udsat for spekulation, men udelukkende fordi, Danmark fører fastkurspolitik. Hvis den danske krone – ligesom euroen, den svenske krone og det engelske pund – flød ift. stort set alle andre valutaer, ville kronen ikke blive genstand for spekulation.

 2. Det er dog utroligt, at Venstres politiske ordfører kan betegne euroen, der er ved at brase sammen, som den ”solide euro”.

 3. Jeg synes, du skal checke datoen for dette debatindlæg, inden du med dine kommentarer udstiller dig selv. Jeg tror ikke, at du kan finde en eneste, der ikke anerkender, at euroen i dag står over for helt andre udfordringer, end det var tilfældet i 2008.

 4. Du overser, at de grundlæggende strukturelle forhold, der nu forårsager euroens formidable krise, også eksisterede i 2008. Med en fælles valuta for økonomier, der udvikler sig vidt forskelligt, måtte det gå galt. Det var – som euromodstanderne sagde det fra starten – kun et spørgsmål om tid.

  Euroen har hele vejen igennem været et mere end tvivlsomt økonomisk projekt. Euroen er et politisk projekt, der skulle bane vejen for overførsel af yderligere magt fra de enkelte landes demokrati til EU’s centrale organer.

  Når du og andre tilhængere af euroen, karakteriserer euroen som solid, er det fordi du og andre eurotilhængere aldrig har forstået de grundlæggende strukturelle problemer, der er knyttet til euroen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *