Tænk nu hvis

Tænk hvis vi havde finanskrise og euro-samarbejdet ikke fandtes. Tænk vi hvis bare kunne lade vores krone flyde frit sådan flere EU-modstandere mener vi skal gøre. Så ville den danske krone have mistet værdi som det britiske pund, der lige nu er på sit laveste niveau siden 1995 (8,70 kroner/pund) I såvel Sverige og Norge er der tilsvarende pres på valutaerne og Islands tragedie kender vi alt for godt. Heldigvis har Danmark siden 1982 ført en fastkurspolitik, der i dag støttes af et meget bredt politisk flertal og rent økonomisk af den af den Europæiske Centralbank (ECB). At finanskrisen i det øvrige Europa ikke har fået lov til at udvikle sig til en valutakrise som det skete i 1970’erne, skyldes ene og alene euroen. Derved kan landenes valutaer nemlig ikke svinge i forhold til hinanden og skabe mere usikkerhed end der er i forvejen.
Tænk så hvis Danmark var med i euroen. Så ville den danske rente ikke være 1,75 pct. points højere end den euro-zonens rente og Nationalbanken ville ikke behøve bruge en masse krudt på at holde kronens kurs stabil. Derudover havde Danmark haft en repræsentant i ECB’s styrelsesråd og vores ministre havde været med ved de vigtige møder i euro-gruppen. Dette forum anses af eksperter som det vigtigste politiske forum, i forhold til drøftelser om den europæiske økonomi en global verden.

En kommentar til “Tænk nu hvis

  1. Den danske fastkurspolitik ift. euroen, som Ellen Trane Nørby er så begejstret for, har flyttet en del omsætning fra Danmark til Sverige. Til stor gavn for økonomien og beskæftigelsen – i Sverige. Det står allerede i dag klart, at en del af den danske julehandel flyttede til Sverige. Hvor store økonomiske tab for Danmark og hvor stor en stigning i arbejdsløsheden, er Ellen Trane Nørby villige til at acceptere som prisen for fastkurspolitikken ift. euroen?

    Ellen Trane Nørby påstår, at der i 70’erne var en valutakrise. Hvad var det for en valutakrise?

    Der var i 70’erne justeringer af valutakurserne, men det har intet med en valutakrise at gøre. I de tilfælde, hvor der en forskellig økonomisk udvikling landene imellem, bl.a. en forskellig udvikling i omkostningsniveauet, kan en justering af valutakurser være en såre fornuftig måde, hvorpå disse forskelle kan udlignes, så der ikke er lande, der lider voldsomme tab i konkurrenceevne. I dag har Grækenland en dårlig konkurrenceevne, men fordi Grækenland ikke har en selvstændig valuta, men er med i euroen, kan Grækenland ikke bruge valutakursjusteringer til at genoprette konkurrenceevnen, og euroens konvergenskrav, som den tidligere formand for EU-Kommissionen, Prodi, med rette karakteriserede som stupide, begrænser eurolandenes muligheder for at føre en krisedæmpende økonomisk politik. I Grækenland er resultatet voldsom social uro.
    Det er helt forkert, når Ellen Trane Nørby påstår, at den høje danske rente beror på, at Danmark ikke er med i euroen. Den høje danske rente er en pris, regeringen og Ellen Trane Nørby gennem fastkurspolitikken ift. euroen pålægger den danske befolkning. Sverige og England, der står uden for euroen, men som har en flydende valutakurs, har en lavere rente end i euroland.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *