Venstrefløj svigtede fællesskabet

Indlæg bragt i JyllandsPosten 

Af Ellen Trane Nørby, MF og social- og velfærdsordfører (V)
Den nye venstrefløjs-tænketank, Cevea, der lancerer sig selv ved en konference i dag (lørdag 4.10.) skal være velkommen. Lige så velkommen som CEPOS, der de seneste tre år har bidraget med klare analyser og indspark til den politiske debat. Ærlig talt savner vi spænding og reelt modspil fra venstrefløjen. Det eneste vi hører fra den kant er en tyk strøm af ufinansierede overbuds-forslag. Derfor venter vi spændt og utålmodigt på udspil fra den nye tænketank.

Men vi må melde pas, når Ceveas formand, tidl. kulturminister Jytte Hilden (S), og direktør Jens Jonathan Steen i JP-kronikken 15.9. på venstrefløjens vegne tager patent på fællesskabet.

Vi vil tværtimod hævde, at netop venstrefløjen har svigtet fællesskabet og centrale danske institutioner gennem de seneste 30-40 år. Venstrefløjen og Socialdemokrater har gennem de sidste 40 år været præget af en ufattelig ligegyldighed over for folkeskolen og uddannelserne og forskningen, sundhedspolitikken, integrations- og udlændingepolitikken, retspolitikken og den danske infrastruktur. På alle strækninger har den nuværende VK-regering måtte bruge sine første år som ambulance-tjeneste for at rette op på fællesskabets forvitring efter årtiers venstrefløjs-dominans. Og det kniber stadig meget med brugbare bud på indholdet i det bæredygtige velfærdssamfund, det er vores ambition at skabe i det 21.århundrede.

Sågar når det gælder miljøpolitikken, som venstrefløjen har arbejdet så hårdt på at gøre til sit ene-domæne, har VK-regeringen gennem de seneste år leveret resultater, der overgår, hvad venstrefløjen nogensinde lagde op til, mens de havde regeringsmagten og udgjorde landets politiske flertal.

Vandmiljøplan III er den mest ambitiøse nogensinde og overgår langt, hvad Sv. Auken (S) fremlagde i sin tid som miljøminister. I år evaluerer vi den indsats og sætter nye høje mål for vandmiljøet, styrkelsen af naturen og bekæmpelse af luftforurening i byerne. Og med nye investeringer i miljø- og energiteknologi og grøn vækst nye alen til det borgerlige-liberale forspring. Det samme gælder energipolitikken, hvor statsministeren har præsenteret samlet bredt flertal for den mest ambitiøse energistrategi fra en dansk regering nogensinde.

Også når det gælder beskæftigelsespolitikken overgår VK-regeringen langt, hvad 90ernes venstrefløjs-regering præsterede. Ledigheden i dag ligger på en tredjedel af det niveau, som tidl. finansminister Lykketoft (S) i sin tid kaldte for fuld beskæftigelse. Og det skyldes ikke kun, at der er blevet færre erhvervsaktive. Som selv Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har måttet erkende, er beskæftigelsen øget meget mere end arbejdsstyrken er faldet. Blandt andet har 43.000 nydanskere fået plads på arbejdsmarkedet. Titusinder af mennesker, der levede på kanten af samfundet, er blevet løftet til et bedre liv, hvor de tjener deres egne penge og kan vælge en livsbane for sig selv og familien. Især de svageste har fået et løft.

Skrevet i samarbejde med Kristian Andersen, Folketingskandidat (V)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *