Dansk tv i sydslesvigske kabler også efter 1. november

FLENSBORG. Med tilfredshed har det danske mindretal i almindelighed og mindretallets kulturforening Sydslesvigsk Forening i særdeleshed taget til efterretning, at regeringen og et flertal i Folketinget gennem øget støtte har sat Danmarks Radio i stand til fortsat at distribuere DR1 i det sydslesvigske kabelnet, når de analoge danske signaler lukkes ned pr. 1. november i år, og spredningen udelukkende sker digitalt. DR får 2 mio. kr. til det formål.

Aftalepartierne har endvidere noteret sig, at der i Kulturministeriet er igangsat et udredningsarbejde omkring den fremtidige modtagelse af dansk radio og tv i Sydslesvig. Rapporten ventes at foreligge i løbet af foråret.

Denne nyhed er en del af den tillægsaftale for 2007-2010, som VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre netop har indgået. Aftalen indebærer en økonomisk omstrukturering af TV2 og nye DR-initiativer. Omstruktureringen af TV2 var nødvendig, idet EU-Kommissionen kun ville tillade, at staten yder stationen et lån til den økonomisk trængte station, hvis der iværksættes en omstruktureringsplan.

Formanden for Sydslesvigsk Forening, Dieter Paul Küssner udtrykker sin glæde over den indgåede aftale: » Dansk radio og tv er en vigtig navlestreng for de danske sydslesvigere. Ved løbende at følge med i det danske samfund får vi jo i sidste ende et ajourført grundlag for vores danske identitet i landsdelen. Den nye aftale, der præciserer Danmarks Radios forpligtelser også overfor det danske mindretal i Sydslesvig, er derfor en glædelig nyhed for os danske i Sydslesvig. Flere års arbejde fra SSF og SSW, fra vore venner i Folketinget og i ministerierne har båret frugt, så modtagelsen af dansk tv i det sydslesvigske kabelnet er sikret. Medieordførerne har gjort et fremragende stykke arbejde, som de skal have stor tak for. Nu venter vi spændt på rapporten fra Kulturministeriet, og håber naturligvis, at modtagelsen af de offentlige danske tv-kanaler også sikres via antenne. «

I de landlige områder i Sydslesvig, hvor der ikke er lagt kabler, vil antennen også efter digitaliseringen være den vigtigste modtageteknik.

Ellen Trane Nørby MF, Venstres medieordfører, lægger ikke skjul på, at det for hende er en naturlig ting, at det danske mindretal ikke afskæres fra at kunne modtage dansk tv:

»For mig er det en selvfølge, at det danske mindretal gennem dansk radio og tv fortsat får mulighed for at følge med i, hvad der rører sig kulturelt og politisk i Danmark. Jeg vil derfor arbejde hen imod, at vi også får holdbare løsninger for de andre distributionsformer. «

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *