Motorvej skader ikke natur

Bragt i Venstre i Sønderborgs medlemsblad “Sønderborg set fra Venstre”

Ellen Trane Nørby, MF for Venstre i Sønderborgkredsen

Stor ståhej var der, da EU kommissionen i starten af sommeren sendte en kritisk skrivelse til regeringen, om udbygningen af den sønderjyske motorvej til Sønderborg. Nu har regeringen igen undersøgt EU kommissionens 3 kritikpunkter og kan konkludere at motorvejen ikke er i modstrid med habitatdirektivet. Der er nemlig ingen af de fuglearter som habitatdirektivet omhandler, der er relevante når det handler om trafikstøj eller som har levesteder inden for det område, der påvirkes af vejstøjen. Efter nye VVM beregninger, er det også klart, at Natura 2000 områderne ved Hostrup sø, påvirkes af øget kvælstoftilførsel. Samtidig er det en direkte misforståelse, at den midlertidige grundvandssænkning vil medfører skader på området. Derudover kan det også nævnes at grundvandssænkningen er udtaget af det revidere projekt. Dermed ser det ud til at projektet kan fortsætte, uden udskydelser. Det er vigtigt for væksten og udviklingsmulighederne i Sønderjylland at motorvejen står færdig hurtigst muligt. Det er uacceptabelt at når det gamle Sønderjyllands amt har lagt så mange penge ind i dette projekt, at andre går ind og forsinker det. Nu er et bump der opstod på vejen forhåbentligt fjernet, således de første biler forhåbentlig kan køre på motorvejen, senest i 2013.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *