Utroværdig overbudspolitik

Synspunkt til Nordjyske

Der er dem, der måler social retfærdighed på, hvor mange penge, der bruges på diverse sociale ydelser og systemer. Det er den målestok, Socialdemokraterne og venstrefløjen bruger i disse år, når de skal fortælle, hvor forfærdeligt det går i Danmark. 

Sådan har vi det ikke i Venstre. Vi måler mere social retfærdighed på, hvor mange mennesker, vi hjælper over i et liv, hvor de kan forsørge sig selv og leve så frit og selvvalgt som muligt. For os er kunsten netop at sikre, at hele Danmark kommer med – at alle mennesker får mulighed for at træffe valg og vælge deres egen livsbane. Og vi kunne ikke drømme om at følge oppositionens forslag om at indrette de sociale systemer, så folk, der kan arbejde, bliver fanget i dem som passive klienter frem for at blive en del af samfundet.

Selvfølgelig kan vi alle finde eksempler på mennesker, der har det svært eller er kommet i klemme i systemet, sådan som familierådmand Mai-Britt Iversen (S) skriver til os 20.8. Det kan man altid. Og de mennesker skal selvfølgelig hjælpes. Det var ikke anderledes, da vi i mange år havde en socialdemokratisk regering, og vores største sociale problem – ledigheden – var langt større end i dag. 

Vi køber simpelthen ikke det skræmmebillede, som Mai-Britt Iversen forsøger at fremmane. Vi er for længst ovre den tid, hvor Socialdemokratiet og venstrefløjen med troværdighed kunne tage patent på velfærdssamfundet og viljen til at løfte de svageste. Det gælder nationalt, og det gælder i Aalborg.

Danmark har gennem de seneste fire år oplevet den længste periode med højkonjunktur i nyere tid. Titusider af mennesker har fået plads på arbejdsmarkedet og flere muligheder. De tjener deres egne penge og kan vælge en livsbane for sig selv og familien. Selv mennesker, der i årevis har levet på kanten af samfundet, har fået adgang til et nyt og bedre liv, hvor de selv er herre. Det gælder også indvandrere, handicappede, langtidsledige, kontanthjælpsmodtagere. Især de svageste har fået et løft.

Takket være en lang række liberale reformer gennem de seneste år (skattestop, højere beskæftigelsesfradrag, lavere marginalskatter, uddannelse og efteruddannelse, ny beskæftigelsespolitik mv.) er vi er tæt på at have gjort ende på ledigheden, som i årtier har været vores samfunds største sociale problem.

Samtidig med at vi har betalt hele udlandsgælden og i dag mest er pressede af mangel på arbejdskraft og løn- og prisstigninger som følge af en fantastisk økonomisk udvikling.

Intet ville være lettere end at lade tingene sejle og nyde de kortsigtede gevinster af en gunstig økonomi. Det er den vej, Socialdemokraterne så ofte har anbefalet – og også anbefaler i dag. Men det ville meget hurtigt ende med igen at sende masser af mennesker ud i ny ledighed – og smadre vores sunde økonomi. Det ville være dybt asocialt. Og derfor er det er også en vej, Venstre ikke kunne drømme om at vælge for Danmark.

Vi tilbyder en fast hånd på rattet i en kritisk tid med usikkerhed om økonomien og stigende mangel på arbejdskraft. Det er det bedste udgangspunkt for nye sociale fremskridt. Nye reformer af skat og arbejdsmarked skal trække den vej.

Og Mai-Britt Iversen kommer ikke uden om, at hun som fremtrædende kommunalpolitiker også skal bidrage til den økonomiske ansvarlighed, som skal sikre, at vi opnår fortsat vækst, fuld beskæftigelse – og får råd til at udvikle vores velfærd i de kommende årtier.

Skønt VK-regeringen gennem de seneste syv år har tilladt, at udgifterne i kommuner og regioner vokser dobbelt så meget, som SR-regeringen dikterede i sin plan for dansk økonomi frem mod 2010, er melodien fra den kant stadig kun, at der skal bruges flere penge, flere penge, flere penge. Prioriteringer, som er en del af hverdagen i alle familier, bliver altid Venstres ansvar…

Socialdemokrater og venstrefløj hænger stadig fast i gamle dages overbudspolitik – og mister mere og mere troværdighed. Overbudspolitik er ikke social, bare utroværdig.

Skrevet i samarbejde med Kristian Andersen, Folketingskandidat (V) i Nordjylland, Opstillet af Aalborg valgkreds øst

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *