Liberale leverer de sociale fremskridt

Debatindlæg i Information lørdag d. 9. august 

Af Ellen Trane Nørby, MF og socialordfører (V)

Socialdemokraterne og Helle Thorning-Schmidt er ikke alene om at mangle er politisk projekt, der kan overbevise og begejstre. Det gælder også SF og Villy Søvndal. Det påstår SF-kometen Ida Auken i Politiken, og Information (16.7.) er enig. Og Villy Søvndal overbeviser ingen i sit forsøg på at mane denne farlige debat i jorden (22.7.) 

Præcis som Information forudsagsde det, består Søvndals indlæg af en lang opremsning af en række problemstillinger, hvor Venstre og regeringen i forvejen har sat høje mål og et langt stykke af vejen har samlet brede flertal bag en række initiativer.

Det eneste Søvndal gør gældende er, at SF vil gøre endnu mere end regeringen. Venstre har hvert eneste år tilladt udgifterne hos kommuner og regioner at vokse dobbelt så meget som SR-regeringen dikterede i sin plan for dansk økonomi frem mod 2010. det er da meget – men SF vil bruge endnu mere, må vi forstå Søvndal. Og sådan fortsætter det. Det er overbudspolitik fra ende til anden. På den baggrund kan jo ikke undre sig, når SF’s valgløfter i sidste års valgkamp blev opgjort til 68 milliarder kroner om året.

Og Søvndal besjrer ingen regering med alle sine populistiske forsøg på at monopolisere kampen for at løfte de svage. På toppen af den længste periode med højkonjunktur i den nyere Danmarkshistorie er vi tæt på at have gjort ende på  arbejdsløsheden, som har været vores samfunds største sociale problem i årtier.

Titusider af mennesker har fået plads på arbejdsmarkedet og flere muligheder. De tjener de deres egne penge og kan vælge en livsbane for sig selv og familien. Selv mennesker, der i årevis har levet på kanten af samfundet, har fået adgang til et nyt og bedre liv, hvor de selv er herre. Det gælder også indvandrere, handicappede, langtidsledige, kontanthjælpsmodtagere. Især de svageste har fået et løft.

Ledigheden er nu helt nede på 1,6 procent – langt under en tredjedel af det niveau, som tidl. finansminister Mogens Lykketoft (S) i sin tid påstod ville være fuld beskæftigelse. Takket være en moderne liberal medicin i form af skattestop, målrettede skattelettelser og en solid erhvervs- og beskæftigelsespolitik, som SF har bekæmpet med næb og klør.

Det er en fantastisk positiv udvikling. Men den virkelighed er ikke, hvad venstrefløjen og socialdemokraterne bryder sig om at se.

De har travlt med at opfinde deres egen ”virkelighed” ved hjælp af diverse teoretiske modeller, der kan fortælle alverden, at den fantastisk positive sociale udvikling, vi har oplevet, i virkeligheden er en dårlig historie.

Socialdemokratiet og SF forsøger desperat med hjælp fra vennerne i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd at tegne billede af Danmark som et opsplittet samfund, hvor de rige bliver rigere, og de fattige bliver fattigere – på trods af, at Danmark fortsat er det land i verden, hvor indkomstforskellene er mindst og antallet af personer i lavindkomstgruppen er lavest.

Til det anvender man blandt andet den såkaldte median-model, som måler et samfunds fattigdom på, om man har en indkomst på halvdelen af median-indkomsten.  På den måde kommer man frem til, at der bliver flere og flere fattige, når man lever i et vækst-samfund, hvor median-indkomsten hele tiden stiger.

Men det er jo ikke det rigtige billede af Danmark. Det rigtige billede er, at vi netop nu er tæt på at have fjernet ledigheden – vores største sociale problem i årtier. Samtidig med at vi har betalt hele udlandsgælden og i dag mest er pressede af mangel på arbejdskraft og løn- og prisstigninger som følge af den fantastiske økonomiske vækst.

Vi har altså effektivt gjort op med den gamle socialistiske remse om, at ”liberale gør de rige rigere og de fattige fattigere”. Venstre gør alle rigere.

Søvndals ”projekt” er overbudspolitik fra ende til anden. Men overbudspolitik er ikke social, men bare utroværdig. Det er de liberale, der leverer nutidens sociale fremskridt, mens SF (stadig) hygger sig i hængekøjen.

Skrevet i samarbejde med Kristian Andersen, folketingskandidat (V), Tranevej 61, Farsø

En kommentar til “Liberale leverer de sociale fremskridt

  1. Ellen, tror du selv på det du siger?

    “Vi har altså effektivt gjort op med den gamle socialistiske remse om, at ”liberale gør de rige rigere og de fattige fattigere”. Venstre gør alle rigere.”

    Ja. Det er jo netop det der sker – kan du ikke se det? Priserne er steget på ALT. Den eneste grund til at folk har forbrugt så sindssygt meget, er den ‘værdi’ der er blevet skabt af at boligmarkedet er blevet dereguleret. Det er jo også fint nok, bortset fra at almindelige mennesker ikke kan bo i de større byer længere. Når alt i samfundet bliver dyrere … så bliver man effektivt set fattigere. Ja det er jo økonomisk teori på højt plan.

    Jeg tror du må længere ud på landet med, at borgerlig politik skulle tilgodese andre end de fattigste, selvom jeg godt er klar over at Fogh spinner løs for at opretholde den illusion.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *