Liberale løfter de svage

Bragt i JyllandsPosten

Af Ellen Trane Nørby, MF (V) og socialordfører, Kastanie Alle 46, Sønderborg

”Venstrefløjen har tabt på alle punkter. Vi prægede debatten, men vi opnåede kun lidt”. Det er venstrefløjs-aktivisten Preben Wilhjelms status efter 40 år som toneangivende politiker og debattør. Men Wilhjelm er alt for beskeden. I virkeligheden stod det i årevis som et uantastet faktum, at venstrefløj og socialdemokrater havde patent på velfærdssamfundet og viljen til at løfte de svageste.

Det lykkedes, fordi det meget ofte var det lette kampe – og lette, kortsigtede løsninger – venstrefløjen kæmpede og argumenterede for. Og de liberale var i mange år alt for dårlige til at argumentere for andet end økonomi. Men den tid er forbi.

Moderne liberale står ikke tilbage for venstrefløjen, når det gælder vilje til at løfte de svageste. Der er ikke gennemført en social reform i dette land, uden at Venstre har været en aktiv deltager. Og det var jo netop for at redde velfærden, at Venstre & Co. konstant vogtede over økonomien, når S-regeringer kørte økonomien i sænk.

Danmark har gennem de seneste fire år oplevet den længste periode med højkonjunktur i nyere tid. Titusider af mennesker har fået plads på arbejdsmarkedet og flere muligheder. De tjener de deres egne penge og kan vælge en livsbane for sig selv og familien. Selv mennesker, der i årevis har levet på kanten af samfundet, har fået adgang til et nyt og bedre liv, hvor de selv er herre. Det gælder også indvandrere, handicappede, langtidsledige, kontanthjælpsmodtagere. Især de svageste har fået et løft.

Vi er tæt på at have gjort ende på ledigheden, som har været vores samfunds største sociale problem i årtier. Det er en fantastisk positiv udvikling. Men den virkelighed er ikke, hvad venstrefløjen og socialdemokraterne bryder sig om at se. 

De har travlt med at opfinde deres egen ”virkelighed” ved hjælp af diverse teoretiske modeller, der kan fortælle alverden, at den fantastisk positive sociale udvikling, vi har oplevet, i virkeligheden er en dårlig historie.

Med desperat hjælp fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd forsøger S, SF og R at tegne billede af Danmark som et opsplittet samfund, hvor de rige bliver rigere, og de fattige bliver fattigere – på trods af, at Danmark fortsat er det land i verden, hvor indkomstforskellene er mindst og antallet af personer i lavindkomstgruppen er lavest.

De bruger bl.a. den såkaldte median-model, som måler et samfunds fattigdom på, om man har en indkomst på halvdelen af median-indkomsten.  På den måde kommer man frem til, at der bliver flere og flere fattige, når man lever i et vækst-samfund, hvor median-indkomsten hele tiden stiger!

Men det er jo ikke det rigtige billede af Danmark. Det rigtige billede er, at vi netop nu er tæt på at have fjernet ledigheden – vores største sociale problem i årtier. Vi har altså effektivt gjort op med den gamle socialistiske remse om, at ”liberale gør de rige rigere og de fattige fattigere”. Venstre gør alle rigere.

Vi er ikke færdige med den sociale indsats. Men vi kunne ikke drømme om at følge oppositionens forslag om at gøre de sociale ordninger så åbne og attraktive, at folk blev fanget i dem og spildte deres liv i passivitet frem for at blive en del af samfundet. Vi måler social retfærdighed på, hvor mange, vi hjælper over i et liv, hvor de kan leve så frit og selvvalgt som muligt.

Skrevet i samarbejde Kristian Andersen, folketingskandidat (V), Tranevej 61, Farsø

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *