PRESSEMEDDELELSE: Danske premierefilm i sydslesvigske biografer

FLENSBORG/KØBENHAVN. På foranledning af Ellen Trane Nørby (V) MF har Kulturministeriet i samarbejde med Danske Biografer, Foreningen af Filmdistributører i Danmark og Det Danske Filminstitut udarbejdet en model, der muliggør forevisningen af danske premierefilm på dansk i sydslesvigske biografer.
Modellen bygger på en ikke-kommerciel distribution til mindretallets foreninger, der ønsker at arrangere forevisninger af premierefilm for deres medlemmer, f.eks. Sydslesvigsk Forening.

Generalsekretær Jens A. Christiansen, Sydslesvigsk Forening, siger: »Denne model er intet mindre end en landevinding til styrkelse af den kulturelle livline mellem Danmark og Sydslesvig. I en tid, hvor film – og ikke mindst danske film – atter er et interessant medium for publikum, kan Ellen Trane Nørbys initiativ og Kulturministeriets samt filmeksperternes model ikke roses nok. I Sydslesvig er vi glade for endelig at have fået et instrument, der på dette område ligestiller os med danskerne i Danmark. Det har jo vist sig, at danske sydslesvigere kun i begrænset omfang tager til sønderjyske biografer for at se danske premierefilm. I SSF går man nu igang med – sammen med Filminstituttet – at afstikke de praktiske rammer for en realisering af modellen.«

Ellen Trane Nørby siger: »Jeg er glad for at have kunnet hjælpe de danske sydslesvigere med at kunne se danske premierefilm på lige fod med danskerne i Danmark. Jeg er i regelmæssig kontakt med repræsentanter for det danske mindretal, så jeg ved, at man i Sydslesvig længe har været interesseret i at kunne opleve danske filmpremierer dér. Og det kan de glædeligvis altså fra nu af. En ny udfordring ligger i at sikre de danske sydslesvigeres muligheder for fortsat modtagelse af dansk tv, når de analoge tv-signaler lukkes ned næste år.«

Sydslesvig-modellen for simultan forevisning af danske premierefilm – på dansk – bygger på Filminstituttets ret til at forevise film i ind- og udland for et begrænset publikum i forbindelse med særlige kulturbegivenheder. Forevisningerne i Sydslesvig skal derfor finde sted efter aftale med Filminstituttet og gennemføres som enkeltstående begivenheder med et deltagergebyr, der svarer til områdets billetprisniveau.

Kulturministeriets model åbner desuden op for enkeltvise premierevisninger f.eks. simultant med den danske premiere. Men der vil også være mulighed for at samle flere af årets premierer til f.eks. en dansk premiereuge i Sydslesvig 2-4 gange årligt.

Ministeriet vil med den beskrevne model tilgodese det danske mindretals behov for at kunne se danske premierefilm, uden at det påvirker konkurrencesituationen for de mindre biografer i Sønderjylland.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *