SATS pulje bingo og god energi

Den seneste uge har stået i SATSpuljeforhandlingernes tegn. SATS puljen er de midler, der hvert år anvendes til projekter målrettet samfundets svageste og mest udsatte grupper. ca 800 mio hvert år de næste 4 år blev forhandlet på plads med en bred aftale, hvor alle Folketingets partier på nær Enhedslisten er med.

Problemet med SATSpuljen er dog, at det har udartet sig til et Bingo, hvor vi som politikere sidder og detailbehandler mere end 150 private ansøgninger, der alle er gode og nødvendige projekter, men hvor der maksimalt er ressourcer til 20-30 af projekterne.

En ting er, at det er tilfældigheder, personlige kontakter, de organisationer, der råber højest og de gode lobbyister, der får mest ud af forhandlingerne. Noget helt andet er, at der sidder rigtigt mange frivillige social organisationer og bruger tid på at søge og bruger menneskelige ressourcer, der kunne være brugt anderledes.

Derfor skal systemet laves om. Og det er der heldigvis bred enighed om.

En anden stor begivenhed i ugen, der gik var indgåelsen af en ny bred energiaftale, hvor Danmarks førerposition på energiområdet cementeres og udbygningen af den vedvarende energi styrkes. Alt i alt en rigtig god aftale, selv om der er elementer jeg gerne havde set var med. Bla afbrænding af tørfraktioner, som vil sikre en bedre energiudnyttelse af bl.a. gylle, men det var oppositionen imod.

Ugen der kommer bliver igen en relativ hektisk af slagsen. Mandag har jeg interview med Radio Als, Fyraftensmøde om politireformen med Politiforeningen i Sønderborg. Der er massive implementeringsproblemer ved reformen og jeg ser frem til at snakke med vores gode politifolk og forhåbentligt få input, kritik og ideer jeg kan tage med til Borgen. Mandag aften skal jeg til generalforsamling i Nordborg venstre.

Tirsdag morgen går turen til Christiansborg med 7 flyet og en dag med møder, udvalgsmøder, såvel som et besøg fra Dybbelskolen. Tirsdag aften skal jeg til generalforsamling i Venstre Sydals, så der går turen med fly tilbage igen.

Onsdag står på Richard Florida i Vejle. Her skal jeg holde introoplægget til professorens indlæg og jeg er både vildt spændt men skal også indrømme en smule nervøs. Det er jo ikke en hr hvem som helst jeg skal forsøge at relatere til den danske kreative økonomi og vores fremtidige vækst muligheder. Skal omkring Fredericia efterfølgende til en snak om Muscicalakademiets fremtid og derefter til møder i Århus.

Torsdag er jeg clearet fra Folketingssalen, da Kommunernes Landsforening holder der store BørneTopmøde i Århus. Her deltager alle kommunale folk på socialområdet, såvel som Folketingets socialudvalg til en drøftelse af de sociale udfordringer. Om eftermiddagen skal jeg sidde i panel med Marianne Jelved m.fl til en debat om børns forhold i Danmark.

Fredag står på møder i Esbjerg med bl.a. Politidirektøren i Sydjylland. Og så gik ugen vist også….

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *