Flotte ord uden handling, det kan du gøre bedre Kim!

Kære Kim,
Din flomme retorik og massive angreb på regeringen bekræfter mig blot i, at du og socialdemokraterne ikke ønsker at være med til at tage ansvar for energipolitikken i Danmark.

Jeres klimabekymring handler mere om jeres mulighed for at pudse glorien og gå med næsen i sky, end det handler om at skabe reelle resultater og være med til at sikre at Danmark også fremover har en ambitiøs energipolitik hvor vi i 2020 har mindst 30% vedvarende energi.

En politik, der både skaber vækstmuligheder, er grøn og tager massive skridt i retning af at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer og styrker vores position som eksportør af energi og miljøteknologi.

Det ville være befriende, hvis Socialdemokraterne kom i arbejdstøjet i stedet for at fortsætte jeres ordstrømme uden vilje til handling. Vi har givet jer en åben invitation. Vær med til at tage et bredt ansvar. Spørgsmålet er stadig om i tør?

Vær med til at sikre en bred energiaftale, hvor vi styrker solenergi, vindenergi, brintenergi, bioethanol, biodiesel, bølgeenergi og muliggør afbrænding af tørfraktionerne fra landbruget, så energien i biomassen kan udnyttes optimalt. Vi ønsker et friere brændselsvalg på de centrale og decentrale værker så halm ikke transporteres kilometervis på forurenede lastvogne fordi Auken planøkonomisk ville regulere alt. 

Vis dog at I ønsker at tage et medansvar. Ord og angreb på os er ikke nok. Men apropos ord, så skulle vi måske bruge plads på at diskutere andet end energi fx. Infrastrukturen i vores område, der skriger på at vi står sammen på tværs af partiskel.

Med venlig hilsen
Ellen Trane Nørby

 

Selv lånte fjer pynter på en nøgen krop

Netop hjemvendt – fra Nicaragua forstår jeg, genoptager Ellen Trane Nørby regeringens udgave af kejserens nye klæ’r. “Vi har ambitionerne”, siger Ellen Trane Nørby om regeringens energipolitik, samtidig med at vi kan konstatere, at for første gang nogen sinde falder vindmølle kapaciteten i Danmark, ligesom energiforbruget og CO2 udslippet er stigende.

Når Ellen Trane Nørby kan smykke sig med lånte fjer i form af stigende andele af vedvarende energi – så skyldes det kun den udbygning af vindkraft, der blev sikret af SR-regeringen, og som den nuværende regering ikke kunne nå at stoppe. Med andre ord er udbygningen af vedvarende energi fra 11 % – 16 % i denne regerings periode, sikret bl.a. af vindmølleudbygningen i 2002 – 2004 – inden VK-regeringen nåede at stoppe vindmølleudbygningen.

Tilbage bag de lånte fjer, er Ellen Trane Nørbys omsorg overfor de fattige lande, som regeringen nu vil komme til undsætning ved at fjerne 100 millioner fra ulandshjælpen og anvende til klimaprojekter. Det vil sige, at Venstre vil hjælpe ulandende til et bedre klima, ved at tage penge fra ulandende selv!

Kære Ellen Trane Nørby: Løsninger kommer ikke med ord alene. Socialdemokratiet er tilhængere af at bruge CO2 kvotesystemet, lave fælles energipolitik i EU, lægge pres på USA og sikre udviklingslandene adgang til vækst gennem energiforsyning. Men vi er også tilhængere af, at Danmark selv skal yde en indsats – og der adskiller vi os tilsyneladende fra regeringen.
Med venlig hilsen
Kim Mortensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *