Klimaudfordringen skal tages alvorligt

I Venstre ønsker vi at fastholde og udbygge Danmarks førerposition på klima- og energiområdet. Kommende generationer skal overtage et rent Danmark, og derfor skal vi på langt sigt være selvforsynende med vedvarende energi. I 2001 udgjorde energi fra vedvarende energikilder, som eksempelvis vindkraft og biomasse, 11 pct. af Danmarks energiforbrug. I 2006 var andelen af vedvarende energi steget til 15 pct., mens den på EU-plan blot var 6 pct. Det er Venstres mål, at andelen af vedvarende energi i Danmark i 2025 skal være mindst 30 pct.

Det kræver massive investeringer i blandt andet forskning og udvikling af ny teknologi, men også en reform og effektivisering af støttesystemet til fremme af vedvarende energi. Vi skal have mere biogas og mere vindenergi gennem strategisk planlægning af vindmølleudbygningen. Vi skal have bedre energiudnyttelse af affald, rationalisering af afgiftssystemet, flere varmepumper i husholdningerne og fortsat liberalisering af regler for anvendelse af brændsler i el- og varmeproduktion. Derfor er allerede gennem Højteknologifonden og globaliseringsaftalen afsat betydelige midler til indsatsen med forskning og udvikling af ny teknologi, men Venstre vil frem til 2010 fordoble indsatsen, så den når op på 1 mia. kr. om året.

Danmark skal være vært for FN’s internationale klimatopmøde, som skal foregå i København i december 2009 med deltagelse fra 170 lande. Målet med topmødet er, at der skal indgås en ny klimaaftale, som skal afløse den nuværende Kyoto-aftale, der løber indtil 2012. Det er en stor miljøpolitisk sejr, som Danmark er godt rustet til med de overbevisende resultater, vi allerede har opnået på klima- og energiområdet, og med de ambitioner Vi nu foreslår.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *