Førende i uddannelse og forskning

Når det gælder uddannelse og forskning skal Danmark være med helt fremme. Danmark er et videnssamfund, og med investeringer i uddannelse og forskning kan vi sikre vækst og velstand.  Siden 2001 har vi investeret 11 milliarder ekstra i uddannelse og forskningsbevillingerne er større end nogensinde tidligere. Det vil vi fortsætte, hvis vi igen bliver tiltroet regeringsmagten for veluddannede mennesker er Danmarks vigtigste råstof.

I Venstre vil vi arbejde for at så mange unge som muligt får en ungdomsuddannelse.  I dag gennemfører 85 % en ungdomsuddannelse, men det er ikke nok. Vi skal op på mindst 95 % og vi skal også have smadret den kurve, der i dag viser, at 15-16 % forlader den danske folkeskole som funktionelle analfabeter. Det er ikke i orden, at vi har unge, der gang på gang lider nederlag gennem deres folkeskoletid og helt mister lysten til at lære og troen på sig selv.

Folkeskolens vigtigste opgave er at skabe et fundament så alle danske unge leges ind i en læring, hvor nysgerrigheden og lysten til at blive klogere gør, at de alle får det bedste faglige, sociale og kreative fundament og gode kompetencer at stå imod med fremover. Unge der i dag forlader folkeskolen uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt er langt dårligere stillet end deres jævnaldrende og med den hastighed arbejdsmarkedet bevæger sig vil der blot blive endnu færre jobfunktioner, hvor man kan klare sig uden stærke faglige kompetencer.

Jeg sidder i bestyrelsen på en efterskole for bogligt udfordrede. Efterskolen Strand. Her er det hvert år en kæmpe fornøjelse at se unge, der er blevet 10 cm højere og stråler af selvtillid når de pludselig opdager, at de kan læse, at de er gode og at det blot handlede om at knække læsekoden, at komme ud af den negative spiral og få lysten til læring tilbage.

En af nøglerne til succes og til at vi kan nå målet på at minimum 95 % skal have en ungdomsuddannelse er engagement, motivation og lyst til læring. Dertil kommer de nødvendige investeringer og konkrete initiativer.

Helt konkret har regeringen allerede investeret massivt i uddannelsessystemet, blandt andet gennem globaliseringspuljen afsættes der mange hundrede millioner ekstra – for at være med til at sikre at så mange som muligt får en ungdomsuddannelse. Danmark kan ikke tåle at dele af vores ungdomsårgange ikke kommer videre i uddannelsessystemet. De afsatte midler går blandt til et løft af de erhvervsrettede uddannelser, efteruddannelse af lærere, mentorordninger, flere praktikpladser osv.

Venstre vil fortsat investere kraftigt i forskning og udvikling, derfor har regeringen allerede i 2007 afsat 2 mia. kr. ekstra til området – og dette beløb vil vi øge med 2 mia. kr. årligt frem til 2010. Det betyder at området vil få tilført 20 mia. kr. ekstra.

I Venstre ønsker vi at gøre Danmark til verdensmester i viden.  Og det bliver vi kun hvis der er lyst til læring.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *