Bedre vilkår for studerende der arbejder

Rigtig mange studerende har fritidsjob ved siden af deres studier. Det giver ud over løn også værdifulde erfaringer, kontakter og føling med arbejdsmarkedet, den dag studierne afsluttes og det første job skal søges. Og de studerende gir en hånd på til et arbejdsmarked, der skriger på hænder.

Derfor er det grotesk at høre studerende, der går og regner på hvor meget eller hvor lidt de må tjene resten af året, uden at risikere at skulle betale statens uddannelsesstøtte (SU) tilbage.

Som reglerne er i dag, må en studerende maksimalt tjene 6.172 kr. om måneden eller godt 74.000 kr. om året, det såkaldte fribeløb, for at være berettiget til SU. Tjenes der mere, skal der tilbagebetales SU, og marginalskatten for studerende bliver på den måde rasende høj. 

Venstre vil øge fribeløbet, så studerende får frihed til at tjene mere ved siden af studierne. Det vil dels give de studerende mere erhvervserfaring og flere penge mellem hænderne og dels bidrage til at skaffe flere hoveder og hænder på arbejdsmarkedet. 
Vi vil ændre reglerne for tilbagebetaling af SU, så studerende ikke kommer i klemme, hvis de får et job umiddelbart efter, at de har afsluttet studierne.

Alt sammen og mange flere initiativer fordi vi tror på rammer, der tilskynner til at alle gør en indsats og giver et nap med på arbejdsmarkedet og ikke det modsatte. Kreativitet skal bruges til at skabe nye iværksættervirksomheder ikke til at snørre SU systemet.

4 kommentarer til “Bedre vilkår for studerende der arbejder

 1. Ja den har vi også prøvet, blev færdig i midten af året, og gik i gang med arbejde. Måtte betale cirka 20.000 kroner ekstra i skat. Anede ikke at reglerne var sådan!

 2. Stort tillykke med valget. Både til Venstre og dig.

  Mht til SU´en er jeg enig halvvejs ned i dit indlæg og mere eller mindre lodret uenig i resten!!
  Jeg afsluttede for et lille halvt års tid siden selv mine studier i København, hvor jeg sideløbende havde et spændende studiejob. Studiejobbet ville jeg på ingen måde have undværet. Det gav den ekstra vinkel på bøgerne og den erhvervserfaring, som jeg vurderer gjorde det så meget nemmere at få et spændende job allerede fra dag ét.

  Studiejobbet kostede mig imidlertid også hårdt på SU’en, men det havde jeg det som god borgerlig-liberal faktisk ganske godt med!
  Derfor er jeg også tilbøjelig til at kategorisere forslaget om et højere indkomstloft som (beklager udtrykket..) populisme, som ikke er i overenstemmelse med hverken liberalisme eller de værdier som oprindelig var fundamentet i Venstre; værdier som åbenlyst får stadigt trangere kår i Danmarks Liberale Parti.

  Beklageligvis var debatten på Alsion i mandags kort og dybden blev også derefter. Det skuffede mig imidlertid, da talen faldt på SU, at ingen af jer fra “blå stue” havde modet ridse tingene op som de er: At SU’en er tænkt som et tilskud til “værdigt trængende” og principielt ikke andre! Arbejder man ved siden af i et omfang så man overskrider grænsen, er man netop ikke længere “værdigt trængende” og en hævning af loftet vil derfor mest af alt have karakter af en form for borgerløn. Og det er altså, trods navnet, ikke et udtryk for god borgerlig politik!!

  Jeg erkender politik er det muliges kunst og at man som deltager i spillet ikke altid kan udbasunere for klare og åbenlyst usexede standpunkter. Men jeg savner fra jer på tinge generelt en klarere stillingtagen til de grundlæggende værdier som vi bør holde os for øje i vores ageren her til lands.

  Venstre har de senere år i den sammenhæng fået en, i mine øjne, lidt ærgerlig drejning. En drejning hvor Handelshøjskole-værdierne (..mener jeg man plejer at betegne det..) har vundet stadig større indflydelse på parti-kulturen og retorikken. Fokus er ganske enkelt kommet for meget på individets rettigheder og beskyttelsen af dette, på bekostning af selvsammes pligt til også at “trække på læsset” og udvise “samfundssind”, uden nødvendigvis selv at profitere direkte af det.
  Jeg tænker ikke så meget i traditionel og snæver økonomisk forstand; det er selve retorikken, med konstant ophøjelse af individet, som medvirker til at klemme en kile ind i befolkningen. En kile som nærer den selvfokuserende og selviscenesættende adfærd, der bliver stadigt mere fremherskende og som for mig at se er så dræbende for det der i skåltalerne ofte betegnes som sammenhængskraften.

  Det er denne drejning som, trods en profil der burde gøre mig ærke-venstre, desværre forhindrede mig i at sætte mit kryds hos jer (dig) i tirsdags og i stedet kastede mig i armene på de Konservative!
  Jeg skuer imidlertid fremad mod næste valg, hvor det er mit håb at jeg kan vende “hjem” til Venstre. Jeg kunne afslutningsvis derfor tænke mig allerede nu (lidt i sjov..) at stille dig det lidt diffuse spørgsmål; bekender du dig i grunden mest til Handels- eller Folkehøjskole-Venstre?

  Venligst

  Kristian

 3. Jeg har nu så mange bestillinger som guide i København til sommer, at jeg kommer til at skulle betale 15.000 kr i SU tilbage. Mit arbejde ligger i den periode, hvor universitetet er lukket, så det går ikke ud over studierne, kun mine ferieplaner, og det lever jeg fint med. Hvorfor skal jeg ikke bidrage med mine evner som guide for byens turister fordi jeg så kommer til at arbejde “gratis”? Alternativet er, at en dygtig og efterspurgt guide går hjemme og en anden – knap så dygtig – får jobbet. Hvorfor må jeg ikke pleje mine kundekontakter ved at give dem en god service uden at skulle betale for det selv?
  Mine medstuderende må gerne sidde i kassen i netto eller sælge pizzaer mens de studerer til en meget lavere timeløn, men jeg må ikke arbejde til en højere (ca. 300 kr) selvom det går mindre ud over mine studier.
  Hul i hodet.

 4. Til Knud Haugmark

  Der er jo en mening med galskaben.
  Er du så resursestærk at du formår at opretholde en indkomst sideløbende med studierne, har du ikke brug for Statens Uddannelsesstøtte. Du er ganske enkelt ikke “værdigt trængende” og det burde man vel i grunden være stolt af.

  At argumentere for en slækkelse af loftet, er inddirekte at argumentere for en maskeret borgerløn. Og den tanke har vi vel droppet her i 2008..

  Venligst

  Kristian

  Venligst

  Kristian

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *